woensdag 1 oktober 2014

Gebed van de week: Vergeef ons onze schulden

Eindeloos goed

zijt Gij, Heer,

eindeloos geduldig,

een en al verwachting

naar mijn antwoord op uw Liefde.

Niet wat allemaal fout loopt

is mijn grootste zonde,

maar dat het mij zo moeilijk lukt

om los te komen van mezelf.

Dat is pas zonde,

al mijn berekening,

al mijn afwijzing van mensen

en van U.

Inspireer mij, Heer,

moedig mij aan

dat ik – net als Jezus –

graag kan zien,

ook wie niet in ’t rijtje past.

Onthecht mij van mezelf

om mij altijd weer naar U te keren

en voluit mens te worden,

steeds opnieuw,

gegeven aan uw mensen.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx