woensdag 18 april 2018

Gelezen in TERTIO van 4 april 2018: Onversneden evangelisch

Uit een Standpunt van Sylvie Walraevens

De maatschappelijke en politieke draagkracht van het christendom is verwaterd. We hebben van het christendom een softe boodschap gemaakt en dat is nefast voor zijn aantrekkelijkheid. Jezus was geen brave ziel, maar een schenenschopper, een rebel, een luis in de pels. Hij voerde het debat met uitdagende woorden en daden. Hij had lak aan formaliteit en schijnheiligheid. Jezus was radicaal maar nooit extremistisch: vanuit zijn scherpe boodschap trad hij steeds in dialoog.

Kunnen we politiek iets aanvangen met die boodschap? Het christendom heeft op de meeste maatschappelijke thema’s een klare kijk: ecologie, vrede en oorlog, migratie en samenleven, dood en leven, zorg en onderwijs. Met zijn uitgesproken mens- en wereldbeeld en een sterk ethisch appel is het christendom – en bij uitbreiding elke religie – per definitie politiek: het heeft een visie voor de polis, het samenleven in gemeenschap.

Maar hoe zit het met de christendemocratie? Kan en moet zij nog refereren aan het christelijke gedachtegoed? Zeker, en wel op deze manier: niet als “katholieke” partij die kerk en politiek verbindt, maar als vertolker van de uiterst actuele evangelische stem. De christendemocraten verwijzen naar het christendom als hun traditie, maar hun bekentenis mag best wat meer om het lijf hebben dan een obligaat respect voor de oude roots. Laat hen met trots verwijzen naar het actuele en rebelse karakter van de christelijke kijk en met overtuiging een tegenverhaal brengen voor verdraagzaamheid en diversiteit, tegen ongebreidelde consumptie. Moeten ze daarom aan hun vier G’s (Geborgenheid, Gezin, Gezondheid en Geld) – de CD&V-thema’s voor de gemeenteraadsverkiezingen – de G van Geloof toevoegen? Neen, geloof is op zich geen inzet van verkiezingen. Het christendom moet niet als programmapunt gepropageerd worden. Maar het zou wel van branie getuigen de christelijke visie expliciet het bindmiddel van het christendemocratische beleid te noemen. Christelijk in onversneden evangelische zin dan.

Paasviering 2018 in Korbeek-Dijle

Week 2018-16 - 002Week 2018-16 - 003Week 2018-16 - 007Week 2018-16 - 010

Het koor begon de eucharistieviering, voorgegaan door pater Daniel Taillieu, met het mooie intredelied:

Kondig het aan, de Heer is verrezen, zeg aan de wereld dat Jezus leeft.

Dit is de weg die Hij heeft gewezen, dit is de waarheid die Hij geeft.

Dit is het leven voor alle eeuwen! Alleluja! Christus leeft.

Vóór de mis (misschien wat te vroeg voor vele kleintjes?) was er naar goede traditie eierenraap en na de mis paasontbijt aangeboden door de Parochie, de Landelijke Gilde en Kinderonthaal.

Wijsheid en geloof van Godfried Danneels: De mythe van de onschuld

Een van de grote pathologieën van niet-gelovigen is de mythe van de onschuld. Dat is niet de visie van de bijbel. De gelovige zegt dat de mens goed is, maar daarbij ook gekwetst, gekneusd door de zondeval. Een mensbeeld waaruit de idee van schuld en vergeving verdwenen is, is niet meer christelijk. We mogen zonde en schuld niet teveel benadrukken, maar nu heerst vaak de waan dat wij bijna volmaakt zijn, en dat wat misgaat ‘zeker niet onze schuld is’. Uit zogenaamd respect niets zeggen over falen en allerlei technieken gebruiken die eigenlijk niet verlossen, brengt de mensheid niets bij. Begrip tonen en mild zijn is niet hetzelfde als je excuseren. Je mag mensen niet op hun fouten fixeren, maar je moet ze wel bewust maken van hun fouten en de weg van de vergeving aanwijzen. Dat brengt vreugde en gezond verstand in je menszijn.

Uit het boek: Een jaar met kardinaal Godfried Danneels (uitgegeven in 2009)

zondag 15 april 2018

Agenda bijgewerkt

Bekijk onze bijgewerkte agenda op de agenda-pagina.

woensdag 11 april 2018

Charles neemt videoboodschap op voor vervolgde christenen

Uit de Nieuwsbrief van 30 maart van BLAUW BLOED, royaltyprogramma van de Nederlandse Publieke Omroep, met aandacht voor vorstenhuizen van Europa, de Oranjes, de staatsbezoeken, bijzondere koninklijke sieraden, royaltymode en het laatste koninklijke nieuws.

Prins Charles heeft een videoboodschap opgenomen waarin hij de moed van vervolgde christenen eert: “Ik wil met Pasen de standvastigheid eren van hen die vanwege hun geloof worden vervolgd omdat zij trouw blijven aan de ware essentie van hun religie.”

“Met Pasen, als wij terugdenken aan het lijden van Jezus Christus 2000 jaar geleden, denken wij aan de christenen die moeten lijden vanwege hun geloof op vele plekken wereldwijd. Ik wil hen laten weten dat zij zeker niet worden vergeten en dat wij voor hen bidden”, aldus de Britse prins.

Ontmoeting met kerkelijke leiders

De boodschap die op Goede Vrijdag werd verspreid, komt voort uit een ontmoeting die prins Charles heeft gehad met kerkelijke leiders uit het Midden-Oosten, onder wie de paus van de Koptische kerk. Charles spreekt over de gelovigen die de kracht hebben om te bidden voor hun vervolgers en “net als Jezus de vijand vergeven”. Het liefhebben van onze naasten is iets waar we met Pasen, volgens prins Charles, in het bijzonder bij stil kunnen staan.

Gelijkenissen tussen Christendom, Jodendom en Islam

Prins Charles spreekt ook over de gelijkenissen tussen het Christendom, het Jodendom en de Islam. “Eeuwenlang leefden de nakomelingen van Abraham naast elkaar als buren en vrienden.” Ook benoemt hij de unieke rol die Maria speelt in zowel de Bijbel als de Koran.

Chiro KaDee fiere prijswinnaar

Week 2018-15 - 002

In Kerk & leven van 28 maart laatstleden kwam op de foto’s de prijswinnende foto niet goed tot zijn recht. Hierbij een grotere versie met Lander, de hoofdredacteur van Kerk & leven en de afgevaardigde van Canon.

Gelezen in TERTIO van 28 maart 2018

Quote: “Arnaud sprak graag over zijn bekering.”

Volgens pater en geestelijk begeleider Jean-Baptiste uit de abdij van Lagrasse kan de heroïsche daad van luitenant-kolonel Arnaud Beltrame tijdens de aanslag in Trèbes alleen maar verklaard worden vanuit zijn christelijke geloof (La Croix, 25/3).