woensdag 20 februari 2019

Gelezen in TERTIO van 6 februari 2019

1 . “Drift om steeds te veranderen doodsteek voor samenleving”
Uit een interview van Jacques Hermans met François-Xavier Bellamy.
François-Xavier Bellamy (1985) is filosoof, politicus en auteur. Hij is plaatsvervangend burgemeester van Versailles.

Met een flinke dosis zin voor dringendheid trekt de jonge filosoof François-Xavier Bellamy ten strijde tegen de hedendaagse permanente veranderings- en bewegingsdrift. We lopen ons te pletter voor alles en nog wat, maar weten we wel waar we naartoe gaan?
U bent erin geslaagd heel wat jongeren te motiveren na te denken over de wereld morgen.
Welke boodschap hebt u voor de jeugd?
“Ik tracht de jongeren onder meer met Les Soirées de la Philo te bereiken. Er is vandaag veel te weinig tijd om na te denken over de echte levensvragen. De filosofie brengt ons opnieuw op het pad van de verwondering: l’émerveillement. Neem eens wat afstand, graaf eens wat dieper. Stel je ontvankelijk op, dat is de enige weg om de waarheid te achterhalen. Vergeet niet dat fascinatie voor permanente verandering ons verhindert over de realiteit na te denken. De toekomst is niet op voorhand bepaald. Wij hebben wel degelijk ons lot in eigen handen. Het is van essentieel belang ons te bezinnen over de fundamentele levenskeuzes. Vrede, rechtvaardigheid, schoonheid, waarheid; al die thema’s liggen ons toch nauw aan het hart. We moeten daarover in debat gaan.”
2 . De norbertijnen van de Abdij van Park grijpen renovatiewerken aan om een microbrouwerij te installeren en na 230 jaar terug zelf bier te brouwen. De stad Leuven staat in voor de renovatie en geeft een deel van het gastenkwartier in concessie aan de cvba Braxatorium Parcensis (Bra-Pa) die de paters voor hun brouwerij oprichtten. Die samenwerking is afgesloten op 28 januari in de gemeenteraad. Het bier zal “Quirinus” heten, naar de patroonheilige van de stad Neuss, waarmee de abdij en Leuven nauwe banden hebben. Het al bestaande Parkbier, gebrouwen in Ierland, is een exclusieve concessie van Aldi. De eerste flesjes Quirinus worden verwacht in april of mei.
3 . Asia Bibi is vrij en mag Pakistan verlaten. De christelijke vrouw, die in 2010 tot de doodstraf veroordeeld werd voor blasfemie, werd in oktober 2018 vrijgesproken en met haar echtgenoot overgebracht naar een geheime, beveiligde verblijfplaats in de buurt van Islamabad. Daarop volgden in het hele land gewelddadige protesten. Om de gemoederen te bedaren, gaf de overheid toe aan de eis van de demonstranten tot herziening van het verdict, maar het Hooggerechtshof bevestigde op 29 januari de vrijspraak.
4 . Tijdens het eerste weekend van februari vierde Ronse de verheffing van zijn Sint-Hermeskerk tot basiliek. Hoogtepunt van het volksgebeuren was de inhuldigingsmis op zaterdag. De stadspatroon, vereerd als genezer van geesteszieken, ligt aan de grondslag van de Fiertelommmegang die sinds 1090 jaarlijks op Drievuldigheidszondag een beschermende cirkel rond de stad trekt over een afstand van 32,6 km. Veel mensen uit Ronse en omgeving doen jaarlijks “hun Fiertel”, een dagtocht waar ze onenigheid en onverdraagzaamheid willen bannen door solidair op weg te gaan als evenwaardige tochtgenoten.
Hierbij enkele sfeerfoto’s van een Fiertelommegang genomen door onze dorpsgenoot en Ronsenaar Stef Van Wambeke.Op de foto met de paarden frontaal zie je de Sint-Hermesbasiliek op de achtergrond. Het meegedragen reliekenschrijn weegt 80 kg.

5 . Nadat de VS op 1 februari aankondigden dat ze zich terugtrekken uit het INF-verdrag (Verdrag over de vernietiging van de middellange en korte-afstandskernraketten afgevuurd van op de grond), volgt Rusland hun voorbeeld. In 1987 sloten Michaël Gorbatsjov en Ronald Reagan het verdrag dat voor het eerst een volledige categorie nucleaire wapens verbood. Volgens Willem Staes, beleidsmedewerker Veiligheid en Ontwapening voor Pax Christi Vlaanderen, speelt Trump Russische roulette met de Europese veiligheid, want Rusland heeft nu de handen vrij om onbeperkt en zonder enig toezicht nucleaire raketten op Europa te richten. Pax Christi vreest een nieuwe nucleaire wapenwedloop op Europees grondgebied en roept de Europese landen op te werken aan volledige nucleaire ontwapening.
6 . Op 3 februari arriveerde paus Franciscus in Abu Dhabi voor zijn bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten. Hij was er op uitnodiging van kroonprins Mohammed bin Zayed Al-Nahyan. Het bezoek is historisch te noemen: voor het eerst trok een paus naar de regio waar de islam ontstond. Hij had er onder meer een ontmoeting met de Raad van Islamitische Wijzen die zich opwerpt als de belangrijkste vertegenwoordiger van de gematigde islam. De reis paste in de zoektocht van de paus naar islamitische partners voor de interreligieuze dialoog en voor het beschermen van de christenen in het Midden-Oosten. Ook de oorlog in Jemen speelde mee in de gesprekken. (Frederique Vanneuville)

In de naam van de Vader, met Luc Van Looy: Kerk-zijn morgen: kwaliteit als ordewoord

Verhoudingen, persoonlijke relaties en groepsrelaties hebben kwaliteit nodig. Die overstijgt grenzen van taal en cultuur. Dat wordt duidelijk wanneer aan Jezus de vraag gesteld wordt: ‘Wie is mijn naaste?’ Hij beantwoordt ze met het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Kwaliteitsvolle verhoudingen integreren het diepe zoeken van elke mens naar het heilige, het mysterie, naar God.

Het christelijk leven zal zijn kwaliteit vinden in de duidelijkheid waarmee men over het eigen geloof denkt en het beleeft. Een duidelijke identiteit geeft ons een plaats in de multiculturele en pluri-religieuze wereld waarin we vandaag leven. Ze maakt ons bekwaam om in dialoog te gaan. Wie dialogeert moet zijn eigen standpunt goed kennen en kunnen verwoorden en tevens bereid zijn om van de andere te leren.

Onze geloofsbeleving zoekt kwaliteit. Beter een mooie verzorgde eucharistieviering op een centrale plaats met een onthalende en deelnemende gemeenschap, dan een schrale liturgie op vele plaatsen. Heldere en transparante structuren beschermen ook de zwakkere.

En nog dit over de kwaliteit van katholiek onderwijs. Omwille van het mensbeeld van waaruit het vertrekt, zal haar pedagogisch project ook altijd een pastoraal project zijn. Opvoeden is meer dan onderwijs leveren. Opvoeden in katholieke scholen zal steeds geloofsopvoeding zijn, zij het in een godsdienstles of in een wiskundeles of op de speelplaats. Geloofsopvoeding zal steeds opvoeding zijn tot beter mens worden.

Uit het boek: In de naam van de Vader, 365 fragmenten uit homilieën en toespraken van MGR. LUC VAN LOOY (uitgegeven door Halewijn in 2018)

woensdag 13 februari 2019

Maria Lichtmis – Opdracht van de Heer in de tempel


Op zondag 27 januari 2019 was er in Korbeek-Dijle de jaarlijkse lichtmisviering van KVLV, voorgegaan door Maria Maginelle, met veel lichtjes, veel mooie teksten en veel bijpassende muziek.

Als openingsgebed bad Maria:Goede Vader,

We bidden om uw licht, om de kracht

van uw Geest in donkere dagen.

Wees altijd bij ons met uw licht.

Maak van ons mensen die warmte en licht

uitstralen en die zo meewerken aan Gods
droom van liefde voor alle mensen.


In de naam van de Vader, met Luc Van Looy: De Heer heeft mij gezien

Het belangrijkste wat ons kan overkomen in het leven is: erkend, gezien, opgemerkt te worden. Hoe gelukkig zijn we als we door een voor ons belangrijke persoon opgemerkt en erkend worden. Welnu, dat is gebeurd, en wel door God zelf, in ons doopsel, in het vormsel. Dat gebeurt ook in de eucharistie.

Dat is ook de basis van onze verkondiging: we zeggen terecht dat we van de liefde van God getuigen omdat we die ervaren hebben. En wie meer dan Maria heeft die liefde gekend? Zij is uitverkoren, onder alle vrouwen, en dat weten wij. Op onze beurt zijn we haar toevertrouwd, om haar liefde te ervaren, om van haar de liefde voor haar Zoon te leren.

Zij heeft geen betere weg, geen beter voorstel om ons te laten aanvoelen dat God ons ziet, dan ons samen te brengen in de eucharistieviering. Hij schenkt zich aan ons in brood en wijn, zijn lichaam en zijn bloed. Dit wordt dan de plek vanwaar wij uittrekken en zeggen aan de mensen dat God hen graag ziet. En mocht het zijn dat wij mensen ontmoeten die daarvan niet overtuigd zijn, die dit niet geloven, dan is het aan ons om de vreugde van onze ontmoeting met Christus te laten aanvoelen. Er is absoluut geen reden om beschaamd te zijn dat wij christenen zijn, integendeel: het is onze grootste vreugde, een vreugde die zo groot is dat we ze niet voor ons alleen kunnen houden. Denk maar aan de vreugde die Maria bracht aan haar nicht Elisabet.

God heeft mij gezien, en iedereen mag weten dat dit mijn grootste vreugde is.

Uit het boek: In de naam van de Vader, 365 fragmenten uit homilieën en toespraken van MGR. LUC VAN LOOY (uitgegeven door Halewijn in 2018)

C.L.

Cagé chantant 2009


zondag 10 februari 2019

Agenda bijgewerkt

Bekijk onze bijgewerkte agenda op de agenda-pagina.

woensdag 6 februari 2019

Gelezen in TERTIO van 23 januari 2019

1 . Donderdag 17 januari: Al 82 dagen wordt in de Bethelkerk in het Nederlandse Den Haag een non-stopkerkdienst gehouden. Sinds 26 oktober hebben al ruim 700 voorgangers van alle christelijke gezindten elkaar afgelost om de gebedsdienst dag en nacht te laten doorlopen. Daarmee willen ze voorkomen dat het Armeense gezin Amratyan met kinderen van 15, 19 en 21 jaar het land wordt uitgezet. De Nederlandse wet verbiedt de overheid een kerk binnen te komen als daar een dienst aan de gang is. Ook voor de komende tijd hebben zich al veel vrijwillige voorgangers gemeld. Met de dienst willen de initiatiefnemers het gesprek met de politiek op gang brengen en houden.

2 . Op vrijdag 18 januari wijdde kardinaal Louis Raphael Sako onder grote belangstelling in de Sint-Jozefskathedraal in Bagdad twee nieuwe bisschoppen. Dominicaan Michael Najeeb Moussa wordt de nieuwe Chaldeeuwse aartsbisschop van Mossoul, Robert Jarjis hulpbisschop van Bagdad. De dubbele bisschopswijding bevestigt volgens Sako de dynamiek en vitaliteit van de christelijke gemeenschap in Irak. “Het is een teken van hoop voor Irak”, vindt de kardinaal.

3 . Filipijns bisschop Pablo Virgilio “Ambo” David (Kalookan) kant zich in scherpe bewoordingen tegen het voornemen voor een nieuwe wet in zijn land die de leeftijdsgrens voor criminelen verlaagt tot 9 jaar. Volgens David worden met de wet vooral de armsten getroffen. Hij liet zich al meermaals kritisch uit over het beleid van de regering-Duterte, zelfs en vooral nadat de president opriep kritische bisschoppen te vermoorden. (Geert De Cubber)

4 . Even tijd maken

Uit een artikel van Christophe Brabant, leraar in het Gentse Sint-Barbaracollege

Tegenwoordig staat het cool onder jongeren om heel wat “vrienden” te hebben op Facebook. Sommigen zijn “bevriend” met honderden anderen. De vraag is: kan je wel met zoveel mensen “bevriend” zijn? Leidt het gebruik van het woord “vriend” in die context niet tot een devaluatie? Waar ligt de grens, wanneer kan je iemand een vriend noemen? In een van zijn gedichten probeert Toon Hermans een antwoord te formuleren:

“Je hebt iemand nodig

stil en oprecht

die als het erop aan komt

voor je bidt of voor je vecht

pas als je iemand hebt

die met je lacht en met je grient

dan pas kun je zeggen:

‘k heb een vriend”

Blijkbaar is er aan vriendschap iets paradoxaals. Enerzijds in een vriend iemand die je heel nabij is, zich voor jou inzet, aan jouw kant staat. Anderzijds is het ook iemand die afstand kan nemen, je kan relativeren, met humor op je eigenaardigheden kan wijzen.