woensdag 8 oktober 2014

Gebed van de week: Zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was

De spons erover,

zo makkelijk gezegd

en toch zo moeilijk te doen.

Bij ’t minste nieuwe feit

gaan weer mijn stekels staan

en luidt het: “Zie je wel?”

Wat dan te beginnen

als mij groot onrecht overkomt,

als heel mijn leven overhoop ligt

door toedoen van een ander?

Gun ik mijn vergeving

aan die ander en

ook aan mezelf?

Gij doet het ons voor, Heer,

bidden voor wie U haten,

vergeven wie U naar het leven staat.

Alles wordt nieuw met U,

altijd weer krijgen wij kansen,

uw geduld is oneindig.

Heer, ontferm U over ons,

versterk ons pogen

om aan onszelf

en aan wie ons iets schuldig is

de ruimte te schenken

om opnieuw te leven,

te leven in overvloed.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx