woensdag 2 november 2011

Brief aan God

(Gelezen In Tertio Van 19 Oktober 2011)

Oktober is de Maand van de Spiritualiteit. Bij die gelegenheid vroeg TERTIO aan vier bekende Vlamingen een brief aan God te schrijven. De vierde in de rij is Caroline Ven, gedelegeerd bestuurder van het Ondernemersplatform VKW. Hier volgt een ingekorte versie van haar ‘Brief aan God’.

Beste God,

Het is (te) lang gelden dat ik nog eens heb stilgestaan bij U. Toch ben ik willen blijven geloven. Niet als iets wat je overkomt, maar vanuit een bewuste keuze. Geloof helpt immers om binnen datgene wat je zelf wél kunt bepalen, het verschil te maken voor anderen. Wat is anders de zin van het leven? Het goddelijke schuilt in datgene dat ons diep in onszelf doet stilstaan bij onze eigen rol in de maatschappij. Geloven is voor mij niet het uit handen geven van het eigen lot aan een hogere macht, aan U. Wel erbij stilstaan dat we keuzes kunnen maken. En dat we het aan de Schepper eigenlijk verschuldigd zijn met die keuzes niet te lichtzinnig om te springen. Erkennen dat we zelf verantwoordelijkheid dragen.

Ik geloof in de kracht van mensen die het dagelijkse kunnen of moeten overleven, overstijgt. De gedrevenheid om goed te doen hoort daarbij, maar ook het streven naar vooruitgang. Waarom ondernemen mensen, waarom studeren zoveel jongeren - en steeds meer ouderen - en leven zo velen zich uit in hun professionele carrière of hobby’s? Dat gaat toch om meer dan alleen de botterham of het dak boven het hoofd voor zichzelf? Er zit intrinsiek in ons een streven naar zelfrealisatie. En daardoor kunnen we de wereld mooier en beter maken voor anderen.

Zoals de ondernemer die uiteindelijk een veel grotere maatschappelijke meerwaarde creëert dan alleen de winst, bij het einde van het boekjaar aan de aandeelhouders uit te keren. Die meerwaarde zit vaak al intrinsiek vervat in het nut van het product of de dienst die wordt geleverd, maar ook in de werkgelegenheid die tot stand wordt gebracht, de belastingen en sociale bijdragen die worden betaald, of de aandacht die wordt besteed aan investeringen in mens en omgeving.

God, geloven in U is dezer dagen niet meer zo populair. Toch hoop ik dat nog voldoende mensen zich de tijd gunnen voor een introspectie over wie ze zijn, wat ze doen en waarom. Al dan niet vanuit een goddelijke inspiratie.

CAROLINE VEN