woensdag 8 september 2010

God en de mens

(Gelezen In Tertio Van 18 Augustus 2010)
Uit een interview van Jan De Volder met Kris Peeters, Vlaams minister-president
Wat denk jij dat jij voor God betekent?
Kris: “Ik denk dat ik als mens in de ogen van God belangrijk ben. Maar niet belangrijker dan een ander. Voor God hangt alles aan elkaar en is niets zonder betekenis. De kosmos is een indrukwekkend geheel en ik ben blij er deel van te mogen uitmaken. Ik houd er een groot respect aan over voor alles wat geschapen is, voor alles wat leeft, ook de dieren en de planten. Je zult mij niet gemakkelijk een vlieg zien doodmeppen. Ik bedenk mij dan: als je mij zou vragen een vlieg in elkaar te steken, zou ik dat niet kunnen. Wie is God? Ik ben wat dat betreft een leerling van Teilhard de Chardin: hij is de alfa en de omega, het begin en het einde van alles.”