woensdag 1 september 2010

Het kruis in de beklaagdenbak

(Gelezen In Het “Katholiek Nieuwsblad” Van 2 Juli 2010)
Uit een betoog van mgr. Sigitas Tamkevicius, voorzitter van de Litouwse bisschoppenconferentie, dat het kruisbeeldenverbod van het Europees Mensenrechtenhof fundamenteel onjuist is.
“De scheiding van Kerk en staat, zo vaak genoemd in het publieke debat, betekent niet dat de religieuze symbolen en tradities, die deel uitmaken van het cultureel erfgoed en de identiteit van het volk dat een staat vormt waarin het leeft, moeten worden verbannen uit de publieke ruimten, instellingen of scholen. Alles wat behoort tot het cultureel erfgoed heeft het recht te worden gekoesterd in de samenleving, binnen de staat en op scholen. Het is absurd steun uit te spreken voor het behoud van een nationale cultuur en tegelijkertijd het gebruik te verbieden van de symbolen dat die cultuur uitdrukken.
Eisen dat religieuze symbolen uit openbare ruimten of scholen worden verwijderd demonstreert niet, zoals soms wordt beweerd, de neutraliteit van de staat of de waarborging van een waar pluralisme. Een dergelijke eis laat gewoon zien dat, verduisterd door kreten over neutraliteit en vrijzinnigheid, voorrang wordt verleend aan een atheïstisch wereldbeeld en een secularistische ideologie.
De loutere aanwezigheid van het kruis in openbare ruimten, kan niemand dwingen een geloof te accepteren of iemand beperken in zijn of haar vrijheid een andere godsdienst te belijden of te verspreiden.”
Tot zover mgr. Sigitas Tamkevicius.