dinsdag 25 mei 2010

Een God, Drie Religies – Deel 5

Vandaag laten we Herman Frijlink aan het woord over Pinksteren
Pinksteren is het christelijke feest ter herdenking van het neerdalen van de Heilige Geest op Jezus’ discipelen. Het wordt tien dagen na Hemelvaartsdag gevierd en vijftig dagen na het paasfeest. Het is niet zeker wanneer het pinksterfeest voor het eerst werd gevierd. Het staat voor het eerst beschreven in een kerkelijk geschrift uit de 2de eeuw. Het neerdalen van de Heilige Geest vond plaats, zo vertelt de Bijbel, op de dag dat de joden het Wekenfeest, Sjavoeot*, vieren. In het Grieks betekent vijftig dagen ‘pente costes’. In het middeleeuws Nederlands is dit verbasterd tot ‘pinkster’ of ‘sinksen’. Het laatste woord verwijst naar het Franse woord voor vijf ‘cinq’. In Vlaanderen wordt het woord ‘sinksen’ nog gebruikt, bijvoorbeeld voor de pinksterkermis in Antwerpen, beter bekend als de sinksenfoor. In het Duits noemt men Pinkster Pfingsten, in het Frans Pentecôte en in het Engels Pentecost of Whitsunday. Het laatste woord, oorspronkelijk White Sunday, is een herinnering aan de witte kleren van de mensen die tijdens het pinksterfeest werden gedoopt.

*Sjavoeot is het joodse feest om het ontvangen van de Thora, de wetten van Mozes, te vieren, vijftig dagen of zeven weken na het joodse paasfeest, Pesach**. Sjavoeot betekent ‘weken’. Het valt samen met het christelijke pinksterfeest. Zoals de joden het ontvangen van de Thora vieren, zo vieren de christenen het ontvangen van God, de Heilige Geest.

**Pesach is het joodse feest ter herdenking van de bevrijding uit de Egyptische slavernij.