woensdag 11 februari 2009

Het Gemeentelijk Onderwijs Te Korbeek-Dijle - Deel 9

zie ook delen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8: http://korbeek-dijle.blogspot.com/2008/11/het-gemeentelijk-onderwijs-te-korbeek.html, http://korbeek-dijle.blogspot.com/2008/11/het-gemeentelijk-onderwijs-te-korbeek_12.html, http://korbeek-dijle.blogspot.com/2008/11/het-gemeentelijk-onderwijs-te-korbeek_26.html, http://korbeek-dijle.blogspot.com/2008/12/het-gemeentelijk-onderwijs-te-korbeek.html, http://korbeek-dijle.blogspot.com/2008/12/het-gemeentelijk-onderwijs-te-korbeek_10.html, http://korbeek-dijle.blogspot.com/2008/12/het-gemeentelijk-onderwijs-te-korbeek_31.html, Het Gemeentelijk Onderwijs Te Korbeek-Dijle - Deel 8

9. Roger Vanhoven

Met ingang van 7.1.1963 wordt Roger Vanhoven uit Kessel-Lo (°Leuven 1942) door het schepencollege aangesteld als onderwijzer. De gemeenteraad van 8.2.1963 benoemt hem vanaf 9.2.1963. Meester Roger trouwde met regentes Maria Van Meerbeek, eveneens uit Kessel-Lo, en zij bouwden een nestje in Korbeek-Dijle. Daar kregen zij vijf kinderen: Els, Jan, Herman, An en Kristel. Roger Vanhoven werd muzikant bij de fanfare Sint-Cecilia van Korbeek-Dijle. In een crisisperiode van deze fanfare, in het midden van de jaren 70, heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd om bij de jeugd opnieuw interesse te wekken voor de fanfaremuziek. Hij trad ook op als leraar notenleer. Mede dank zij meester Roger is de fanfare er weer bovenop gekomen.
Onderstaande schoolfoto werd genomen tijdens het schooljaar 1973-1974, bij een bezoek aan de kazerne van Heverlee.
Schoolfoto Paeps-Vanhoven
Van links naar rechts:
-staande: Magda Vandermueren, meester Paeps, Gert Vlasselaer, Philip Berthels, Philip Standaert, Hans Vandermueren, Rudi De Bontridder, Jos Berthels, Els Vanhoven, Ria Servaes, Marc Sterckx, Karine Berthels, Benny Van Neck, Anne van Lierop, Kris Van Asbroeck, Johan Van Asbroeck, Herman Vandermueren, Patrick Berthels, Tony Vranckx en meester Vanhoven
-geknield: Hilde Servaes, Patrick Standaert, Veerle Letellier, Hans Neckebrouck, Luc Goossens, Gerda Dewit, Joël Vanderveken, Inge Letellier, Patrick Vanderlinden, Jan Vanhoven, Stany Schol, Sonja D’Hont, Herman Vanhoven, Nadine Rentmeesters, Karine Goossens, Marc Berthels, Emiel De Greef, Wilfried Vandenplas, Hilde Vranckx, Rita Leys, Viviane Milis en Reinilda Milis.
Bij de pensionering van Jules Paeps, op 1.9.1975, werd Roger Vanhoven tot schoolhoofd benoemd.
Op 1.9.1978 werd de school van Korbeek-Dijle opgeheven en ging meester Roger over naar de gemeenteschool van Bertem.
Hij werd daar directeur op 1.9.1984. Op 1.4.2002 ging hij met pensioen, na enkele jaren terbeschikkingstelling voorafgaand aan het pensioen. Te jong nog overleed hij reeds op 10.7.2006.
(wordt vervolgd)

Cyriel Letellier