woensdag 14 januari 2009

Het Gemeentelijk Onderwijs Te Korbeek-Dijle - Deel 8

zie ook delen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7: http://korbeek-dijle.blogspot.com/2008/11/het-gemeentelijk-onderwijs-te-korbeek.html, http://korbeek-dijle.blogspot.com/2008/11/het-gemeentelijk-onderwijs-te-korbeek_12.html, http://korbeek-dijle.blogspot.com/2008/11/het-gemeentelijk-onderwijs-te-korbeek_26.html, http://korbeek-dijle.blogspot.com/2008/12/het-gemeentelijk-onderwijs-te-korbeek.html, http://korbeek-dijle.blogspot.com/2008/12/het-gemeentelijk-onderwijs-te-korbeek_10.html, http://korbeek-dijle.blogspot.com/2008/12/het-gemeentelijk-onderwijs-te-korbeek_31.html

8. Kortstondig aangetreden onderwijzers
Tussen de pensionering van Gustaaf Hoebrechts (1.9.1956) en de aanstelling van Roger Vanhoven (7.1.1963) is meester Paeps geconfronteerd geweest met onzekerheid over de betoelaging van de tweede klas wegens onvoldoende leerlingen – het aantal varieerde tussen 33 en 42 voor de zes studiejaren samen – en derhalve met waarnemende onderwijzers die zo vlug mogelijk een meer toekomstbiedende, vaste betrekking zochten.Schooljaar 1956-1957: Guillaume Nijs (°Haasrode 1935). Hij was op korte tijd goed ingeburgerd in Korbeek-Dijle, want hij was reeds muzikant in de fanfare Sint-Cecilia en was medestichter en speler van Voetbalclub Korbeek-Dijle Sport. Op onderstaande foto van de stichters van VC Korbeek-Dijle Sport is Guillaume Nijs de eerste links van degenen die neerzitten.
Hij was al opnieuw aangesteld als onderwijzer voor het schooljaar 1957-1958 toen hij op 31.8.1957 zijn ontslag indiende.
Schooljaar 1957-1958: François Van Autgaerden (°Heverlee 1938). Op onderstaande foto van het bezoek van de jongensschool aan Expo ’58 is de meester uiterst rechts François Van Autgaerden.
Schooljaar 1958-1959: André Van Doren (°Leuven 1938). Hij was in dienst getreden na voorafgaande aanstelling van twee andere onderwijzers die onmiddellijk afhaakten.
Schooljaar 1959-1960: André Van Doren bleef nog het ganse schooljaar, maar moest onder de wapens in de loop van de zomervakantie 1960.
Schooljaar 1960-1961: Guido Juchtmans (°Haasrode 1940). Trad in dienst na voorafgaande aanstelling van een andere onderwijzer die het onmiddellijk liet afweten. Hij bleef maar tot eind 1960. Toen moest hij onder de wapens. Vanaf 4.1.1961 kwam Octaaf Duerinckx (°Meensel-Kiezegem 1938) in functie. De vader van Octaaf was onderwijzer in Meensel-Kiezegem en werd bij de razzia’s door de SS in augustus 1944, samen met vele anderen, opgepakt en weggevoerd naar Duitse concentratiekampen van waaruit hij niet meer is teruggekeerd. Octaaf Duerinckx, later onderwijzer in zijn geboortedorp, maakte een film over de oorlogsgebeurtenissen in Meensel-Kiezegem.
Schooljaar 1961-1962: Octaaf Duerinckx bleef het ganse schooljaar maar werd enige tijd vervangen wegens ziekte door Willy Maswiens uit Leefdaal en door Roza Blondeel uit Heverlee.
Schooljaar 1962-1963: Tot eind 1962 deed Octaaf Duerinckx verder. Maar dan diende hij zijn ontslag in om onderwijzer te worden in het Sint-Pieterscollege te Leuven. Daarna kwam Roger Vanhoven.
(wordt vervolgd)

Cyriel Letellier