woensdag 31 mei 2017

Phil Bosmans spreekt tot ons: Mijn gedacht

Ik heb veel gewerkt met mensen die aan lager wal

waren geraakt, maar ik heb die altijd vierkant mijn

gedacht gezegd. Dat viel niet bij iedereen in goede

aarde. Het is wel eens gebeurd dat iemand ’s nachts

belde: ‘Hallo, Phil Bosmans? Gij zijt een stuk stront.’ Ik

heb niet neergelegd, maar gewoon geluisterd tot die

man uitgeraasd was. Toen vroeg ik of dat alles was. Hij

vloekte nog een keer en legde neer. Die man moest

zich waarschijnlijk eens uitleven en zal achteraf aan zijn

kameraden verteld hebben dat hij op zijn beurt mij zijn

gedacht gezegd had.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos