woensdag 24 april 2013

Gebed van de week: Gerechtigheid

Heer,

in Jezus hebt Gij ons het zicht geopend

op een wereld waarin redding is voor alle mensen,

waarin de hele gemeenschap heil en voorspoed vindt

en waar vrede is alom.

Zo ziet Gij ‘gerechtigheid’.

Deze samenleving komt niet zomaar.

Dat vraagt verbondenheid

met U en met elkaar.

Daarom worden wij gedoopt,

overdekt met tekens:

ondergedompeld in levengevend water,

gezalfd met olie die beschermt en sterkt,

bekleed met de nieuwe mens,

door het Paasvuur verlicht

en ontvankelijk gemaakt met lichaam en geest.

Herinner ons dat steeds weer,

overrompel ons door uw woord,

raak ons door uw voorbeeld

en drijf ons door uw Geest.

Zo worden wij

een gemeenschap die geluk uitstraalt,

gerechtigheid in woord en daad.

Dan breekt de hemel open

en komt Gij aanwezig:

Zie, dit is mijn volk in wie Ik welbehagen vind!