woensdag 9 oktober 2019

In de naam van de Vader, met Luc Van Looy: Geliefd en gezegend door God

De definitie van de missionaris is ‘opvolger van Christus’, ook ‘gezondene’ om naar elk dorp te gaan en zijn vrede, zijn liefde door te geven. Vandaar dat door allerlei initiatieven zowel materieel als opvoedkundig en door ziekenverzorging deze liefde concreet gemaakt wordt.

Een landbouwproject leidt ertoe dat de aarde meer vruchten voortbrengt, dat de woestijn tot leven komt, dat bewoners van blijkbaar onvruchtbare gebieden toch kunnen genieten van wat de natuur biedt. Paus Franciscus, ook volgeling van Sint-Ignatius, dringt erop aan dat we naar de periferie gaan om de boodschap te verkondigen. Dit is duidelijk wat het evangelie vraagt, dat we ons moeten losmaken van bezit en macht, om ons bezig te houden met de kleinen, de mensen die misschien ver van ons afstaan. Naar hen moeten we op zoek gaan. Dit geldt voor verre landen maar evenzo hier bij ons. Het beeld van de negenennegentig schapen die zoekgeraakt zijn, nodigt ons uit om onvermoeid aandacht te hebben voor wie misschien niet eens geïnteresseerd is in God of Kerk. We weten dat in elke mens de vraag naar het eeuwige, naar de band met God leeft. Ignatius en Franciscus Xaverius hadden die boodschap goed begrepen en ze hebben hun werk stevig verankerd in het geloof en in hun gehechtheid en trouw aan de Kerk.

Uit het boek: In de naam van de Vader, 365 fragmenten uit homilieën en toespraken van MGR. LUC VAN LOOY (uitgegeven door Halewijn in 2018)