woensdag 30 november 2016

Gelezen In Tertio Van 16 November 2016

1 . “Het heersende discours over gender verspreid zich razendsnel. Zelfs katholieke ouders twijfelen tegenwoordig of de seksuele identiteit van hun kroost wel vastligt.” Dat verklaart de Nederlandse kardinaal Wim Eijk in Oxford, waar hij zich als moraaltheoloog en arts onder meer uitlaat over geslachtsoperaties. “Om zowel de ideologie als de praktijken kritisch te duiden, schijnt een encycliek van paus Franciscus aangewezen”, meent hij.

2 . François Boëdec komt vanaf volgende zomer aan het hoofd van een nog op te richten jezuïetenprovincie. Die groepeert de bestaande provincies in Frankrijk, Franstalig België en Luxemburg. Boëdec heeft zijn sporen verdiend in de media, onder meer als hoofdredacteur bij Croire aujourd’hui.

3 . Paus Franciscus ontmoet in de nadagen van dit jubeljaar van de Barmhartigheid zeven uitgetreden en getrouwde priesters met kinderen. Zijn gebaar is een blijk van medeleven “met wie door eenzaamheid, vermoeidheid of zware pastorale verantwoordelijkheden vraagtekens plaatst bij zijn ambt”. Overmand door dergelijke twijfels kiezen sommigen dan voor een gezin. Gezien de resulterende “spirituele en materiële onzekerheid” horen we betrokkenen barmhartig te bejegenen, oordeelt de paus. (Joris Delporte)