woensdag 7 november 2012

Ondanks terugval blijft bevolking van VS erg religieus

(Gelezen In Tertio Van 24 Oktober 2012)

Uit een artikel van Jan De Volder

Hoewel religie in Amerika een eersterangs rol blijft spelen, is ook daar het toebehoren aan een kerk of religie lang niet meer vanzelfsprekend. De laatste vijf jaar is het aantal volwassenen in Amerika dat zich niet formeel tot een religie bekent, gegroeid van ongeveer vijftien tot bijna twintig procent. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Pew Research Centre, gebaseerd op een ondervraging van 2.973 mensen. De trend speelt zich vooral af onder blanke Amerikanen en is sterker bij de jongere generaties dan bij de oudere. Een derde van de ondervraagden onder de dertig jaar noemt zich niet religieus geaffilieerd.

Merkwaardig is dat de Amerikanen die zich niet tot een bepaalde godsdienst bekennen, toch in meerderheid niet antireligieus blijken. De grote meerderheid staat niet vijandig tegenover de georganiseerde godsdienst, al vindt zeventig procent wel dat ze ‘te veel bezig zijn met macht en geld’ en ‘te veel op regels focussen’. Maar dat staat niet in de weg dat meer dan drie vierde vindt dat kerken en andere religieuze instellingen een goede bijdrage leveren aan de maatschappij door ‘gemeenschapsbanden te versterken’ en ‘de armen te helpen’.

Tegenover de Europese landen blijft Amerika zo erg religieus. In Amerika neemt het kerkbezoek weliswaar ook af, zij het erg lichtjes. In de laatste tien jaar is het aandeel van de Amerikaanse bevolking dat iedere week naar de kerk gaat, gedaald van 39 procent tot 37 procent. Het aandeel van hen die zelden of nooit een kerk bezoeken klom dan weer van 25 tot 29 procent.