woensdag 21 november 2012

Gelezen In Tertio Van 7 November 2012

De bisschop van Luik, Aloys Jousten, wordt 75 jaar en biedt zijn ontslag aan de paus aan. In het rapport dat hij voor de nuntius maakt over de toestand van het bisdom, geeft hij het gewenste profiel van zijn opvolger. De nuntius schrijft dan zijn verslag voor Rome met een aanbevelingslijst waarop drie kandidaten staan.