dinsdag 19 januari 2010

Wijsheid en geloof voor elke dag

Uit het boek: ‘Een jaar met kardinaal Godfried Danneels’. Vandaag zijn bijdrage voor 20 januari.
Ons netvlies is losgeraakt
Het lijkt erop dat het netvlies van ons oog is losgeraakt. Of er is een blind punt, waardoor we vele dingen niet meer zien. Wie niet verder kijkt dan naar wat onmiddellijk zichtbaar is, verminkt de werkelijkheid. Dat is een typische houding van de moderne tijd. Alleen het uiterlijke telt. Onze tijd is zo handig en competent in techniek, in wetenschap, in empirische benaderingen en in verificatie, maar vaak gebeurt dat ten nadele van het gevoel voor diepte en mystiek, van aandacht voor het mysterie van de dingen. We maken wel een terugkeer mee naar deze verloren dimensie, maar het is niet zozeer de christelijke openbaring die de geesten boeit, als wel astrologie, transcendentale technieken, alternatieve geneeskunde, parapsychologie. Het netvlies dat weer is losgeraakt, moeten we geleidelijk aan weer hechten en herstellen. We moeten het mysterie prediken, aandacht vragen voor het niet-empirische en voor het bovennatuurlijke. Dit werken met een laserstraal om het oog opnieuw te wennen aan het mysterie van God, bestaat niet in het houden van moraliserende en sociologiserende preken: het kan alleen als we de Openbaring, het goede nieuws, de Christus zelf, aanbrengen.
Tot zover kardinaal Danneels.