woensdag 12 oktober 2016

Gelezen In Tertio Van 21 September 2016

1 . Quote: “Religieuze leiders zijn op dit ogenblik interessanter dan politieke. Ook voor goddelozen.”

Voor historicus en schrijver David Van Reybrouck kan het geen kwaad opnieuw vertegenwoordigers van eeuwenoude tradities te beluisteren (De Standaard, 15/9).

2 . “Valse liefdes ontmaskeren en inzetten op dialoog”

Uit een artikel van Emmanuel Van Lierde

Terreuraanslagen overschaduwden de voorbije zomer. “De wereld is in oorlog”, stelde paus Franciscus op weg naar Polen voor de Wereldjongerendagen, maar het is geen “oorlog tussen religies”. De Londense sjiitische imam Mohammad Ali Shomali beaamt dat; “Wie geweld pleegt in naam van een godsdienst, heeft de boodschap ervan mis begrepen en verdraaid. Hij koestert een foute liefde voor God.”

Volle kerken

Moslims en christenen zijn familie van elkaar en delen hun liefde voor God. Eigenlijk hoeft er voor onze samenkomsten geen aanleiding – zoals het terrorisme – te zijn. We bezoeken elkaar als broers en zussen omdat we behoren tot Abrahams familie. Sommigen denken dat we elkaar beconcurreren, in spanning met elkaar leven of er alleen op uit zijn de ander te bekeren. Dat is niet mijn kijk en houding. Ik zie liever volle dan lege kerken, want het gaat niet goed met de gezondheid van onze samenleving als mensen God negeren. Een cultuur waaruit God verdwijnt, kent geen heiligheid meer. Daarin is ook het leven niet langer sacraal. Onze opponenten vandaag zijn niet de andersgelovigen, maar wel de strijdende atheïsten en de religieuze extremisten, twee gewelddadige krachten die aan elkaar verwant zijn omdat ze geen ervaring hebben van Gods liefde”, stelt Ali Shomali.

Vrede zaaien

Valse liefdes ontmaskeren en blijven inzetten op ontmoeting en dialoog; het vormt de rode draad voor de Brits-Iranese moslimleider. “We hebben vandaag niet te maken met een oorlog tussen het Westen en de moslimwereld. Evenmin is er een oorlog tussen de godsdiensten aan de gang. Te allen prijze moeten we vermijden die indruk te voeden, door bijvoorbeeld de polarisatie aan te wakkeren en een taal te hanteren die alle moslims over dezelfde kam scheert als waren het allemaal terroristen. Als die hele gemeenschap zich geviseerd en bedreigd voelt, dreig je juist ongewenste reacties en agressie te veroorzaken. Onze gezamenlijke vijand zijn de terroristen. We moeten er alles aan doen om radicalisering tegen te gaan. Dat doe je niet door nog meer haat en verdeeldheid te zaaien, maar door te blijven inzetten op liefde, vrede, verdraagzaamheid en eenheid. De dialoog tussen onze godsdiensten is van belang voor de toekomst van onze mensheid. Soms zijn er spanningen tussen onze religies, maar dat hoeft niet het algemene patroon te zijn. Evengoed zijn er spanningen tussen moslims of christenen onderling. Dat ligt niet aan de godsdiensten, maar aan sommige gelovigen. Vredevol samenleven tussen ons is perfect mogelijk. In mijn ogen kunnen Jezus en Mohammed geen ruzie maken met elkaar.”