woensdag 30 maart 2016

Het Brouwershuis van Korbeek-Dijle – Deel 1

Foto genomen van uit de torenspits van Korbeek-Dijle door Pascal Huygh

Foto genomen van uit de torenspits van Korbeek-Dijle door Pascal Huygh

Hierbij een plannetje van het Brouwershuis en omgeving uit het kadasterplan van Popp (1854):

clip_image002[4]

a = de huidige Nijvelsebaan (toen Chemin

Mommaerts)

b = de huidige Kostersberg (toen Le Néant)

c = de huidige Korbeekse Kerkstraat (toen

Chemin de Nivelles)

De eigenaars van de zes percelen zijn:

Perceel 1: Jan Baptist Van Kildonck; Sectie B nrs 259 (huis) en 260 (hof): 13 a 20 ca

2: Joannes Philippus Penninckx; Sectie B nrs 261 (gebouw), 262 (huis), 263 (hof) en

264 (land): 30 a 40 ca

3: Guilielmus Hublou; Sectie B nrs 256a (land) en 256b (huis): 9 a 80 ca

4: Guilielmus-Franciscus Van Geel, broeders en zusters; Sectie B nrs 254 (tuin) en

255 (huis): 28 a 20 ca

5: Franciscus Vandeyck; Sectie B nrs 252 (huis) en 253 (hof): 27 a 70 ca

6: Jacobus Van Geel; Sectie B nrs 257 (hof) en 258b (huis en schuur): 11 a 60 ca

Alle eigenaars zijn landbouwers te Korbeek-Dijle.

Historiek van de percelen

Perceel 1 (waarop het Brouwershuis staat)

Jan Baptist Van Kildonck (1813-1897) was een telg uit het oudste Korbeekse geslacht dat er nog steeds voortleeft, namelijk in Philomène Van Kildonck . Voorvader was Willem Van Kildonck, overleden in 1635.

Jan Baptist verdeelde zijn domein tussen zijn twee zonen: August (Jukke va Kildoenk) (1863-1954) kreeg het deel langs de huidige Korbeekse Kerkstraat waarop het Brouwershuis staat, en Jan Francis (de Klaaine) (1867-1941) het deel langs de huidige Kostersberg.

Twee ongehuwde zonen van August Van Kildonck: Clement (1898-1987) en Frans (1900-1988) waren de laatste eigenaars en bewoners Van Kildonck van de zuidwestelijke helft van het Brouwershuis. Frans Van Kildonck, alleen eigenaar na de dood van zijn broer, schonk dit huisgedeelte aan Dirk Vleminckx en Christiane Van Geel.

De noordoostelijke helft van het Brouwershuis is, als uitbreiding van perceel 6, in 1897 in handen gekomen van Franciscus (Soeë) Van Geel (1858-1934), een zoon van Jacobus (1813-1892). Daarna werd Leon Van Geel (1893-1973), zoon van Franciscus, er eigenaar van. En daarna Maurice, zoon van Leon.

In dat deel van het Brouwershuis woonden achtereenvolgens:

- Franciscus Van Geel

- Leon Van Geel

- Jan Baptist Van Neck, getrouwd met Jeanne Van Geel (nicht van Leon)

- Jules Van Geel (zoon van Leon)

- René Ruelens

- Christiane Van Geel (dochter van Maurice, kleindochter van Leon)

(wordt vervolgd)

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork”

Levensvreugde

‘Wanneer je dingen doet vanuit je ziel, voel je vanbinnen een rivier bewegen, een vreugde.’ (Rumi)

Voor mij betekent pure vreugde: mijn geest stil maken en me verbonden voelen met iedereen en alles rondom mij.

Uitdagingen doelbewust aangaan en oplossingen zoeken op een creatieve manier geven me het gevoel dat ik leef.

(Paddy Gray, Zuid-Afrika)

Liefdadigheid

Ik vecht soms met mijn geloof, want ook al streven mensen naar samenwerking, liefde en onbaatzuchtigheid, een groot gedeelte van de menselijke conditie wordt gekenmerkt door competitie, agressie en egoïsme. Terwijl ik binnen deze paradoxale menselijke conditie mijn eigen weg voor actie uitstippel, ontdek ik dat liefdadigheid krachtig is, omdat het me zachtmoediger maakt.

(David E. White, Canada)

Liegen

Velen overtuigen zichzelf dat, als ze een leugen vertellen die als een waarheid klinkt, dat het dan eigenlijk geen leugen is.

(Vincent Banks, Zuid-Afrika)

(Uit Het Boek der WAARDEN)

Phil Bosmans spreekt tot ons: Stilte a.u.b.!

Wat hol en leeg is,

maakt veel lawaai.

Hoe leger en hoe holler,

hoe meer geluid.

Waar mensen altijd hard roepen

als ze iets te zeggen hebben,

groeit een onbehaaglijke sfeer.

Waar mensen tegen elkaar

schreeuwen en brullen,

begint de dierentuin.

Ken je die aapjes van steen?

Horen! Zien! Zwijgen!

Ze zaten in vele huiskamers

met hun voorpootjes

op oren, ogen en mond.

Zo zijn er ook mensen,

mensen van vlees en bloed.

Ze zitten niet op de schouw,

maar ze zijn aanwezig

in huiskamers en werkplaatsen,

in cafés, in vergaderingen

en in alle parlementen.

Doof voor wat een ander zegt.

Blind voor alles wat goed en mooi is.

En de mond vol geklets en geroep.

Ze horen niet!

Ze zien niet!

Ze zwijgen niet!

Zij weten alles!

Zij weten alles het beste!

Hun leegheid en opgeblazenheid

kan gemeten worden

aan het lawaai dat ze produceren.

Ze zijn als klokken

met de domme klepel

in de lege ruimte van zichzelf.

Het zijn kleine en grote dictators

die heel hun omgeving tiranniseren.

Wat echt menselijk groot

en waardevol is

groeit in stilte

en manifesteert zich

in stilte en bescheidenheid!

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 23 maart 2016

Gelezen in Tertio van 9 maart 2016

1 . Belgische kerk verwelkomt in paastijd 324 bekeerlingen

Tertio vernam dat er in België in de paasnacht minstens 222 volwassen mannen en vrouwen gedoopt worden. Meestal ontvangen ze meteen ook het vormsel en krijgen ze hun eerste communie. Ter vergelijking, in 2014 en 2015 waren er zo’n 185 catechumenen, in 2013 zo’n 167 en de jaren daarvoor gemiddeld een 150. Daarnaast krijgen in de komende paastijd tenminste 102 volwassenen die al gedoopt waren, het vormsel. Dat is een verdubbeling tegenover vorig jaar. (Emmanuel Van Lierde)

2 . “Matteüseffect halt toeroepen”

Uit een gesprek van Emmanuel Van Lierde met bankenexpert Manfred Drennig

Sinds de bankencrisis van 2008 worden de armen weer armer en de rijken nog rijker. Om de groeiende ongelijkheid tegen te gaan, dringt een herverdeling van de rijkdom zich op. Toch wijst Weens manager Manfred Drennig erop dat dit goed doordacht moet gebeuren, want de valkuilen zijn talrijk.

Superrijken

De Oostenrijkse bankenexpert is pessimistisch. “Ik verwacht een volgende crisis door de hoge staatsschulden en –leningen. De Duitse besparingspolitiek is niet vol te houden want de gewone mensen zijn er de dupe van. Steeds meer bezuinigen en besparen voert de burgers naar de afgrond. Kijk naar Griekenland, Spanje, Portugal. Het enige resultaat daarvan is dat extreemlinkse en –rechtse partijen er garen bij spinnen. We zien volop het Matteüseffect: wie veel heeft, verkrijgt nog meer en het weinige dat de armen hebben, wordt hen nog ontnomen. Bovendien verdwijnen de middenklasse en de kmo’s. Sinds de bankencrisis ligt de groei in Europese landen meestal onder de 2 procent, de rente op spaarboekjes nadert de 0 procent en de inkomens gingen er niet op vooruit, maar volgens berekeningen van Crédit Suisse, uitgebracht door Oxfam, groeide het inkomen van de 62 rijkste mensen ter wereld de jongste vijf jaren wel met 44 procent. Ook multinationals bleven na de crisis vooruitgaan. Steeds meer kapitaal zit in de handen van steeds minder superrijken.”

Om die groeiende inkomensongelijkheid tegen te gaan, dringt een herverdeling zich op, maar zomaar de belasting verschuiven van arbeid naar vermogen, is volgens Drennig niet verstandig. “We moeten doordacht te werk gaan om geen ongewenste resultaten te krijgen. Met een tax shift bewerk je nog geen herverdeling ten bate van de armen. De overheid heeft die inkomsten immers nodig om haar staatsschulden binnen de perken te houden en haar wezenlijke diensten te garanderen. Er is op dit moment geen marge en het ziet er niet naar uit dat de economische groeicijfers hun oude niveaus nog opnieuw halen. Het wordt al een hele opgave het staatshuishouden en de sociale zekerheid overeind te houden. Een vermogensbelasting leidt dus niet vanzelf tot een herverdeling die de armen ten goede komt.”

Belastingvoordelen

De oud-bankier vervolgt dat in een geglobaliseerde wereld bedrijven ook verhuizen als hen te veel lasten worden opgelegd. “Alle Europese landen hebben jobs nodig en zien er niet graag sneuvelen. De grote concerns verkregen dan ook belastingvoordelen opdat ze in een land zouden blijven. Je kunt de zwarte piet niet doorschuiven naar de bedrijven of ze vestigen zich elders. Protectionisme biedt weinig soelaas. Beter is het voortdurend in te zetten op innovatie. Nefast is voorts de vergrijzing. We leven langer en dat kost geld. In de jaren 1950 waren er in Europa gemiddeld acht werkenden tegenover één gepensioneerde. Nu zijn dat nog vier werkenden en het zouden er zonder de integratie van nieuwkomers in 2050 twee zijn. We hebben de vluchtelingen en de vreemdelingen economisch broodnodig.”

Ethiek en religie

De financieel adviseur en auteur bekent ook geen mirakeloplossing te hebben, maar hamert erop dat het onrechtvaardige Matteüseffect een correctie behoeft. “Ik vrees dat er pas een keerpunt komt, wanneer we nog veel dieper in de miserie zijn beland. Mensen leren maar bij door met hun gezicht tegen de muur te lopen en ze sturen hun gedrag pas bij als het echt niet anders meer kan. Je ziet dat bij de klimaatverandering en het is met de herverdeling niet anders. Politici zijn niet langer in staat de internationaal vertakte uitdagingen het hoofd te bieden en ook in hen is het vertrouwen weggesijpeld. Sommigen zoeken de oplossing in meer ethiek of stellen hun hoop in religie, maar volgens mij ligt daar een bijkomend probleem: dat het Avondland zijn godsdienst verloor, maakt dat er geen religieuze fundering voor onze waarden meer is. Daardoor delen we niet langer dezelfde waarden en werd alles eender”, zegt Drennig.

Uitwegen

“Toch denk ik dat we onze Europese waarden moeten hooghouden. Ondanks alles blijft ons democratische systeem beter dan een dictatuur en ons sociaal gecorrigeerde marktmodel bleek efficiënter dan de communistische experimenten. Het zit in de mens altijd meer te willen bezitten. Daarom sluit het kapitalisme van nature bij ons aan, maar om de uitwassen tegen te gaan, dringen zich voortdurend correcties op. De sociale leer van de kerk leerde me vooral de economie en niet onze waarden te relativeren. We mogen de mens niet reduceren tot een productiemachine. De mens is er niet voor de arbeid, maar omgekeerd. Het leven is zoveel meer dan werken. Dat maakt dat ik de hoop bewaar dat we uit de crisis geraken en er uitwegen bestaan om een oprechte herverdeling te bewerken. Waar liggen de opties? Ik denk bij een belasting op financiële transacties. Alleen al in de deviezenhandel gaat 800 miljoen dollar per dag om. Ook de belastingen op nalatenschappen en schenkingen kunnen herverdelend werken”, besluit de expert.

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork”

Leren uit fouten

Vergeet niet dat het leven geen bestemming is, het is een reis vol fouten. Neem de gelegenheid om ervan te leren en waardeer ze. Zoals John Powell zei: ‘De enige echte fouten zijn de fouten waar we niks uit leren.’

(Veronica Husberg, Zweden)

Levendigheid

Wanneer men de Dalai Lama vroeg wat hem het meest verraste over de mensheid, was zijn antwoord: ‘De mens. Omdat hij zijn gezondheid opgeeft om geld te verdienen. Dan geeft hij geld uit om zijn gezondheid te recupereren. En dan is hij angstig over de toekomst en kan hij niet genieten van het heden. Het resultaat daarvan is dat hij noch in het heden, noch in de toekomst leeft. Hij leeft alsof hij nooit gaat sterven en dan gaat hij dood en heeft hij nooit echt geleefd.’

(Per Hellsten, Zweden)

Levenskwaliteit

Van de vele definities van levenskwaliteit is deze de beste samenvatting: ‘De mate waarin een persoon van de belangrijkste mogelijkheden van zijn of haar leven kan genieten.’

(Massimo Cordaro, Italië)

(Uit Het Boek der WAARDEN)

C.L.

Phil Bosmans spreekt tot ons: Zacht-moedig

Als je nog tranen hebt om te wenen,

als je nog alleen kunt zijn

zonder je eenzaam te voelen

en met je hart hebt ingezien

dat lijden ‘groeien’ betekent,

bracht je de moed op zacht te worden,

broos en kwetsbaar.

Met een milde glimlach ontdek je

de diepste bronnen van je leven:

je bent blij om kleine dingen,

om zon en licht,

om de rust van de nacht.

Zachtmoedige mens,

je kracht is als de kracht van barstend zaad,

als gesloten botten in de winter.

Je gelooft in de mensen, in jezelf.

Je hebt macht, succes, aanzien en consumptieseks

glimlachend ‘vaarwel’ toegewuifd.

Je bent geboren tot je ware zelf

en je ontmoet mensen,

je bent eindeloos lief,

je kunt liefhebben.

Anderen zijn gelukkig omdat je warm bent

en ‘keiharde mensen’ willen je tevergeefs

vernietigen of vluchten van je weg.

Zacht-moedig geworden mens,

ik hou van je,

mag ik je lot- en deelgenoot zijn?

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 16 maart 2016

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork”

Invloed

Er is een nieuwe manier vereist om dingen te laten gebeuren, een nieuwe manier van leidinggeven. Het bewust uitoefenen van invloed, beïnvloeding, is het alternatief voor het uitoefenen van macht. Opdat invloed positief en behulpzaam zou zijn, moet het over vele eigenschappen en voorwaarden beschikken zoals motiverend zijn, inspireren en opwekken.

(Alan Brews, Zuid-Afrika)

Invloedrijk

Dat een persoon ‘invloedrijk’ wordt, komt meer door zijn manier van zijn of bewustzijn, zijn geloofsovertuigingen, waarden, doelstellingen en keuzes dan door zijn specifieke inspanningen.

(Deborah Henderson, Groot-Brittannië)

Inzicht

Het is de kracht om de ware natuur van een situatie of een persoon te zien. Het is intuïtief en bewust zijn.

(Toby Pearson, Verenigde Staten)

Kalmte

Kalmte is vanille. Het brengt geen sterke smaak in het leven, maar het brengt naar boven wat er reeds is. Daarom vraagt kalmte dankbaarheid en een geest die het goede zoekt in mensen, situaties en gebeurtenissen.

(Samantha Sparkes, Zuid-Afrika)

Karakterontwikkeling

Neem de controle terug, vorder je verloren energie op en sta fier in het centrum van je heerlijkheid, kijk rond in de wereld en beslis welke kansen je wilt ontdekken en ontwikkelen. Je eigen levenservaringen bezitten, is als een touw dat ervoor zorgt dat je verankerd bent met de aarde, waardoor je je steeds veilig zult voelen.

(Katie Day, Groot-Brittannië)

Kennis

Met een stille geest laat de ziel ons toe eeuwenoude wijsheid te vergaren en geeft ze elegant de kennis prijs waar we naar zoeken.

(Caroline Theiland, Zuid-Afrika)

Kwetsbaarheid

Bij de geboorte van je kinderen merk je weer hoe kwetsbaar je bent als mens/ouder, maar in het werk wil men (over het algemeen) onaantastbaar lijken. Het lijkt vaak niet handig om je kwetsbaarheid te tonen omdat het gezien wordt als het equivalent van zwakte. Daarna moet men opnieuw ‘leren’ wat kwetsbaarheid is.

(Elles Huizing, Nederland)

Lachen

Lachen vermindert de afstand tussen twee mensen, het brengt mensen samen in harmonie en gelukkige momenten. ‘Het mooiste gebed dat je elke dag kunt bidden is dat je elke dag mag lachen.’(Ramthra) Mensen zijn een van de weinige soorten die kunnen lachen. Een lach is een glimlach die barst. Je barst uit in lachen.

(Ruby Pardiwalla, Seychellen)

Leergierigheid

Er is een gepaste manier en een gepaste tijd om vragen te stellen, maar het belangrijkste is dat je nooit moet stoppen met vragen te stellen.

(Dominique Giguère, Canada)

Leiderschapsontwikkeling

Het ontwikkelen van leiderschap gaat over het inspireren en leiden van mensen om hun doel in het leven te helpen vinden.

(Adolfo Jarrin, Venezuela)

Phil Bosmans spreekt tot ons: Een fantastische beweging

De Bond zonder Naam is eigenlijk een fantastische

beweging geworden. Een beweging die veel kan

betekenen voor diegenen die niet meetellen in de

maatschappij. Zo heb ik de Bond altijd gezien. En de

Bond moet nu verder zonder mij, maar ze moeten wel

trouw blijven aan de oorspronkelijke boodschap, anders

loopt het verkeerd.

Wij hebben de engelen wakker gemaakt, zeg ik soms.

De Bond kon al die jaren rekenen op goede mensen, die

wilden bijspringen om te helpen. Mensen die ik eerst

niet kende, die zich spontaan ten dienste stelden van

die nieuwe beweging die de Bond zonder Naam was:

een Bond met een cultuur voor het hart

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 9 maart 2016

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork”

Hoffelijkheid

‘Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden!’ Als je dit in je achterhoofd houdt, dan wordt hoffelijkheid een manier van zijn.

(Rhonda Jansz, Australië)

Idealisme

Idealisme is een project dat focust op de toekomst, geboren uit voorbije energieën, verwondering en verbeelding om de toekomst te creëren. Idealisme is zien wat schoon, elegant en verfijnd is in de wereld rondom ons. Idealisme is de sleutel om naar een beschaving te evolueren zonder geweld en haat, maar die toch correct en streng is.

(Elisabeth Carrio, Frankrijk)

IJverig zijn

IJver erkennen is onbetwistbaar nuttiger dan het erkennen van academische kwalificaties.

(Nicola Grootes, Zuid-Afrika)

Imago

Eigenlijk is het een heel pak waarden samen: het is zoals een winkeletalage die je aankleedt. Wat betekenisvol is, is niet de waarde zelf, maar de waarden die de toeschouwer ziet.
We kunnen slaven van ons imago worden als we te veel aandacht besteden aan onze verschijning en een artificieel imago creëren, een masker dat het ware zelf verbergt. Soms maakt dat masker ons gelukkig. Maar hoe lang duurt dat geluk?

(Eva Martinez Torres, Spanje)

Initiatief

Initiatief nemen is de automatische piloot uitzetten. Je beseft waar je bent en dat je wilt voortbewegen… zelfs al weet je niet waarheen.

(Clara Auffray, Spanje)

Inspiratie

Inspiratie is het goddelijke gefluister van onze ziel dat beschikbaar is voor allen die de tijd nemen om te verbinden en te luisteren. In de seculiere wereld van vandaag wordt de wijsheid van de ziel overschaduwd door de logica van de wetenschap. Weinig mensen hebben geleerd hoe toegang te krijgen tot hun eigen goddelijke inspiratie.

(Tom Rausch, Verenigde Staten)

Integriteit (Onkreukbaarheid)

Ware integriteit gaat niet alleen over de waarheid spreken, het gaat over je eigen waarheid leven. Wat je denkt, zegt en doet moet in één lijn staan.

(Serena Naidu, Zuid-Afrika)

Intimiteit

Intimiteit is het voorrecht van de moedigen: het vergt de moed om jezelf bloot te geven en je te laten zien. Voor mij ligt hier de kern. Intimiteit laat me toe in mezelf of in jou te zien. Het is dus nauw verwant aan vertrouwen en vertrouwenswaardigheid. Vertrouwen, want als ik me openstel voor iemand anders, dan stel ik mij kwetsbaar op en moet ik erop vertrouwen dat deze openheid niet misbruikt zal worden. Vertrouwenswaardig, want wanneer je je openstelt, is het nodig dat allen die betrokken zijn, de daaruit vloeiende intimitiet met uiterst respect behandelen.

(Eric Franciscus, Duitsland)

Intuïtie

Intuïtie beschrijven is een erg complexe taak, aangezien ze niet voortkomt uit onze basiszintuigen, zoals luisteren, voelen, zien, proeven en ruiken. Intuïtie gaat ook niet over gevoelens en gedachten en heeft niks te maken met kennis, logica of afleiding. We leren het niet op school en er bestaat geen patroon om de ontwikkeling van deze ‘menselijke waarde’ op te wekken. Het komt voort uit de verbinding met de bron, de goddelijke essentie die binnen elk van ons bestaat en die verbonden is met een grotere universele bron.

(Vânia Faria, Brazilië)

Uitspraak van mgr. De Kesel

“De kerk moet durven meeleven met de grote uitdagingen van de tijd om zo haar geloof-waardigheid te verdienen. Natuurlijk is er voor het triomfalisme van vroeger geen plaats meer. We zijn gekneusd, en we moeten een toontje lager durven zingen, maar we moeten wel blijven zingen…”

Phil Bosmans spreekt tot ons: Spreuken

Neem nu bijvoorbeeld de spreuk ‘Menslief, ik hou van

je!’ die op zoveel miljoenen exemplaren verspreid

is dat ze wat afgezaagd dreigt te raken. Hoe is ze er

gekomen? Ik kom met de auto terug uit Limburg en

zit zo wat te denken aan mijn laatste gesprekken, en

ik hoor als ’t ware wat er gezegd werd. Ineens komt

dat woord ‘menslief’ naar boven, een term die de

Limburgers voortdurend in de mond nemen. Ineens

realiseer ik me hoe formidabel die aanspreking is: al

de genegenheid voor de mens zit erin, maar we zijn

er ons niet meer van bewust. En terwijl ik onder de

spoorwegbrug van Beringen doorrij, heb ik mijn spreuk

‘Menslief, ik hou van je!’.

Ik ken een man die de vriendelijkheid zelve is. Op

zekere dag maakt die zich om de een of andere reden

kwaad en gaat lelijk te keer. Ik denk ineens: Jong, wat

ben je nu lelijk! Daarmee is de spreuk ‘Wat ben je nu lelijk

als je kwaad bent!’ er gekomen.

woensdag 2 maart 2016

KVKV Creales 6 maart

Week 2016-09 - KVLV-creales 6.3.20160001

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork”

Getuige zijn

Als je te dicht tegen de spiegel staat, kun je de reflectie niet zien. Als je ogen de spiegel raken, hoe kun je dan zien? Afstand is nodig voor het juiste perspectief. Niks geeft je meer afstand voor een beter perspectief dan getuige zijn. Hoe intenser je een toeschouwer wordt, hoe dieper je bewustzijn.

(Reddy Sama, Verenigde Staten)

Geweldloosheid

Ik geloof dat geweldloosheid de sleutel is voor de redding van het individu en de maatschappij. Geweldloosheid is het verschil tussen haat met haat vergelden en haat oplossen met liefde.

(Prashant Goel, Verenigde Staten)

Gezag

Verschil tussen extern en intern gezag:

Extern gezag

In het verleden namen vele leiders het gezag van hun volgelingen af om zichzelf macht te geven. Bronnen van extern gezag zijn ouders, politie, de staat en religieuze leiders. Natuurlijk is niet alle extern gezag negatief. Als maatschappij geven we gezag aan onze regering om wetten voor ons te maken en sociale samenhang te creëren. De negatieve kant van het enkel erkennen van extern gezag is dat we onszelf machteloos maken.

Intern gezag

Innerlijk gezag kan omschreven worden als het gezag dat afgeleid is van onze innerlijke macht. Deze macht manifesteert zich door ons vermogen om onze eigen keuzes te maken, om ‘ja’ te zeggen tegen bepaalde dingen en ‘nee’ tegen andere?

(Les Duggan, Groot-Britannië)

Gezelligheid

Gezelligheid is voor mij fundamenteel voor een gezond en gelukkig leven. Het opent de ziel voor nieuwe ideeën, ervaringen en connecties. Het bevestigt gevoelens waar we aan vasthouden en het zet het leven in perspectief. Gezelligheid is aanvaarding. Het is de bevestiging dat je oké bent. Maar het is meer dan dat. Gezelligheid is de capaciteit om diegenen in nood aan te voelen en te helpen. Wat deze nood ook is. Het is medelijden en een bereidheid om uit je eigen comfortzone te stappen en diegenen rondom jou te begrijpen. Soms is dit heel moeilijk, maar echte vriendschap worstelt zich altijd door deze uitdagingen en brengt ons uiteindelijk dichter bij elkaar.

(Chris Heltai, Verenigde Staten)

Gezondheid

Een dieet van hoge kwaliteit, gezond secundair voedsel, is niet volledig zonder de vier primaire voedselbronnen die ons voeden op een dieper niveau: gezonde relaties, werk dat je graag doet of een manier om het werk te waarderen dat je doet, regelmatige fysieke activiteit en spirituele oefeningen.

(Joshua Rosenthal, Verenigde Staten en Rita Haque, Singapore)

Globaal bewustzijn

De essentie van ‘globaal bewustzijn’ ligt in het werkelijke begrijpen van de wereld en de mensen die er wonen. Om globaal bewustzijn te verwerven is het belangrijk hechte relaties te ontwikkelen met mensen van verschillende achtergronden en ervaringen te hebben in verschillende landen. Ik geloof dat globaal bewustzijn vraagt dat iemand alles relativeert: weten dat er verschillende benaderingen zijn voor hetzelfde concept en dat elke benadering evenwaardig is.

(Melissa Lamson, Verenigde Staten)

Gratie

Gratie is een plaats waar het Goddelijke/Oorsprong/Bewustzijn/God kan doorstromen. Gratie is de staat van het open hart dat alles doorlaat zonder oordeel van goed of niet zo goed. Het is liefde met een kleine l, die Goddelijke Liefde (met een hoofdletter L) toelaat door te stromen. Gratie is altijd aanwezig als we met open hart luisteren.

(Wendy Knowles, Canada)

Hard werken

Veel van de goede dingen die we hebben en waarvan we genieten in onze huidige wereld zijn het resultaat van hardwerkende mensen die geloven dat je zonder de nodige ijver nergens komt in het leven. Mensen met een voortdurende toewijding om oplossingen te vinden, ontwikkelen of leveren dingen af die beter zijn voor henzelf en/of voor anderen. De wereld zou niet zijn wat ze vandaag is zonder hardwerkende mensen, zoals jij en ik. En dankzij deze waarde hebben mensen in de hele wereld de levensstandaard waarvan steeds meer mensen kunnen genieten.

(Tor Eneroth, Zweden)

Harmonie

Harmonie is een status van gratie. Het is de verrassende schoonheid die te voorschijn komt uit vrede, authenticiteit en vrijheid in actie. Spontaan zouden we niet over harmonie spreken als we het over een wild landschap hebben. Enkel het landschap dat door mensenhanden is gecreëerd in dorpen, beschavingen en bossen kunnen dit gevoel van harmonie teweegbrengen.

(Monique Liger, Frankrijk)

(Uit Het Boek der WAARDEN)

Phil Bosmans spreekt tot ons: Onze spreuken zijn geen slogans!

Onze spreuken worden niet gemaakt

in steriele denkkamers.

Ze zijn niet het product van een knap brein.

Spreuken worden ‘geboren’.

Ze worden gebaard, vaak geopenbaard

op een onverwacht moment.

Spreuken zijn als felle vonken,

die op-lichten als liefde en kennis,

geest en hart elkaar ontmoeten.

Een spreuk is als een kleine onverwachte bloem

voor een eenzame wandelaar.

Soms is ze als de bliksem

die je in een felle klaarte terechtwijst,

dan weer als een zachte hand

die je in de bedding houdt.

Onze spreuken willen een kleine filosofie

en een beetje levenswijsheid brengen

aan mensen van deze tijd.

Er zijn mensen die ze aannemen en beleven

en er zijn mensen die er wild enthousiast over zijn…

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos