woensdag 17 februari 2016

Maria Lichtmis: Opdracht Van De Heer In De Tempel

Op zondag 31 januari 2016 vierde KVLV-Korbeek-Dijle haar 105-jarig bestaan met een woord- en communiedienst ter ere van Maria die met Jozef haar zoon Jezus kwam opdragen aan God in de tempel.
Als openingsgebed bad iedereen samen:
God,
vandaag herdenken we hoe uw Zoon naar de tempel
werd gebracht, waar Hij werd gezegend en aan U
werd toegewijd, omdat Hij een mens is zoals wij.
Laat ons in het spoor van Maria en Jozef,
dankbaar zijn om elk nieuw leven.
Leer ons naar elkaar te luisteren
en licht te zijn voor elkaar.
Laat uw licht schijnen over ons, opdat

we het mogen ervaren als een geschenk.
Dan wordt ons huis een echte thuis,
een stukje hemel op aarde.
Dit vragen wij U door Jezus onze Heer.

Na de viering bood KVLV nog een hapje en een drankje aan.