donderdag 8 december 2011

Christus Koning

Week 2011-49 - Christus Koning 2011 001

Op zondag 20 november 2011 vierde Chiro KaDee van Korbeek-Dijle het feest van Christus Koning. Bij het welkomstwoord in de eucharistieviering belichtte een chirolector het motto “Armoede is een onrecht, maak er een spel van”: Chiro en andere jeugdverenigingen werken rond dit thema omdat Jezus ons vandaag in het Evangelie oproept om aan de anderen en de minsten te denken.

In het openingsgebed bad de priester:

Goede God,

in Christus, Uw Zoon, wilt Gij de wereld nieuw maken

en Hem tot koning aanstellen in Uw rijk van liefde.

Verdrijf onze hebzucht die ons tot slaven maakt van alles wat we graag hebben.
Verdrijf de armoede van hen die het nodige ontberen.
Dan worden we allen kameraden en vrienden voor elkaar, broeders en zusters,

allen even veel waard en even graag gezien.
Dan wordt deze wereld zoals Gij hem hebt gedroomd.

Na de communie hernieuwde de leiding vooraan in de kerk haar leidersbelofte, waarin zij o.a. uitspraken:

Vooral willen wij opkomen

voor de zwaksten en de kleinsten,

in de Chiro en daarbuiten,

omdat elke mens

evenveel kansen moet krijgen

om gelukkig te zijn.

Als slotgebed bad de priester:

Heer God,

wij zijn in de Communie gevoed en gesterkt

om Uw Zoon na te volgen, Christus onze Koning.
Laar ons naar Zijn woorden en voorbeeld,

zorgen voor allen die het minder goed hebben.

Dan mogen wij ooit, volgens Zijn belofte,

eens bij U binnentreden in het koninkrijk voor altijd.