woensdag 12 augustus 2009

Maria Ten Hemel Opgenomen

Maria Ten Hemel Opgenomen
Een OPKIKKERTJE van Hedwig Van Peteghem
Maria als moeder van Jezus bekleedt een heel speciale plaats. Het is verbazingwekkend hoeveel kaarsen er voor haar gebrand worden, hoeveel mensen er op bedevaart gaan op ontelbare plaatsen over heel de wereld. Het is dus niet voor niets dat zoveel vrouwen naar haar genoemd zijn.
Het kan toch niet dat zo’n geloof na├»ef zou zijn. Zoveel mensen moeten in haar toch vertrouwen gevonden hebben, een toeverlaat, een rustpunt. Maria moet mensen toch concrete energie en hoop geven, want anders hou je zo’n geloof niet vol.
Maria is sterk door haar eenvoud en openheid, door haar ongekunsteld geloof. Het kan toch niet eenvoudig zijn je eigen wil, je eigen dromen opzij te zetten om de wil van God, de dynamiek van het leven alle kansen te geven in je eigen kind. Stel je maar eens voor dat je een zoon als Jezus had, die tegen alle politieke en maatschappelijke afspraken altijd koos voor de meest gekwetste onder de mensen. Hij wist en geloofde dat bij deze mensen het leven in zijn zuiverste en eerlijkste vorm te vinden was. Als Maria zo’n grote vrouw was, is het omdat ze zich klein kon maken voor haar zoon, en dus voor God. Want leven, dat is leven voor een ander, ondanks jezelf.
Maria, geef jouw kracht aan mensen die niet goed vooruit geraken . . . ook als ze niet voor je bidden.
Tot zover Hedwig Van Peteghem.
C.L.