woensdag 4 februari 2009

‘Mijn geloof is de motivatie van mijn idealisme’

Gelezen In Tertio Van 14.1.2009 - Uit een vraaggesprek van Jan De Volder met Veerle Heeren, de nieuwe Vlaamse minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin:
Wat is uw drijfveer om aan politiek te doen?
“Idealisme. Ik heb de idee dat dit mijn bijdrage is om de samenleving mee vorm te geven. Als ik dat idealisme zou verliezen, dan zou ik er dringend mee moeten ophouden. Ik ben blij dit te kunnen doen binnen een christendemocratische partij die waarden en normen vooropstelt zoals dienstbaarheid, sociaal engagement en rechtvaardigheid. Zowel mijn grootvader als mijn vader was erg actief in de christelijke arbeidersbeweging. Ook ik word enorm geïnspireerd door Cardijns moto ‘Zien, oordelen en handelen’. Geloof is de basis van mijn idealisme.
Onlangs organiseerde mijn vzw ‘de vrienden van Veerle Heeren’ een gospelconcert met Will Tura in de minderbroederskerk in Sint-Truiden. Ik heb een goed contact met de gardiaan, de overste van de minderbroeders. ‘Wij gaan voor u bidden’, zei hij me toen hij hoorde van mijn benoeming tot minister. Dat doet me iets.”