woensdag 18 oktober 2017

Gelezen In Tertio Van 4 Oktober 2017

Vaticaan nodigt Broeders van Liefde uit

Generaal-overste van de Broeders van Liefde, René Stockman, bracht vrijdag bij de bevoegde Vaticaanse instanties verslag uit over de ontwikkelingen binnen de Belgische organisatie Broeders van Liefde. Die liet vorige maand weten dat ze vasthoudt aan haar visietekst over euthanasie bij psychisch lijden in een niet-terminale situatie. Het Vaticaan nodigt de Belgische tak nu uit zijn visie te komen toelichten. De uitnodiging komt tegemoet aan de vraag die de organisatie zelf stelde, ook tijdens en na de persconferentie van 12 september.

Ultieme kans

De Vaticaanse instanties willen de Broeders van Liefde horen voordat ze tot een definitief besluit komen. Maar de marge is zeer klein: Rome ziet de uitnodiging tot toelichting als “ultieme kans” voor de Belgische organisatie om zich met de leer van de kerk te verzoenen, namelijk dat de beschermwaardigheid van het leven absoluut is. Van de broeders die deel uitmaken van de raad van bestuur werd verwacht dat zij in een schriftelijke verklaring bevestigden achter de leer van de kerk te staan. Twee van de drie hebben dat intussen gedaan. De derde broeder vroeg en kreeg uitstel van het generaal bestuur. (Geert De Cubber)