woensdag 25 januari 2017

Phil Bosmans spreekt tot ons: Woorden…

Ik weet dat je met spreuken alleen niet alles kunt

oplossen, maar ik geloof in het woord. En ik ben ervan

overtuigd dat een woord dat het hart raakt, een

wonder kan doen, dat een goede gedachte een mens

kan genezen. Een woord kan een gebeurtenis zijn. Daar

kan iets geboren worden. Woorden zijn ons gegeven,

niet als wapens, maar om een gemeenschap te vormen.

Maar we hebben op aarde niet alleen het water, de

lucht en de bodem bezoedeld. Ook het woord hebben

we bezoedeld en dat verstoort onze samenleving nog

veel grondiger. De innerlijke leegheid van de mensen

heeft de woorden leeg gemaakt. De verwarring en de

duisternis hebben de woorden verward en verduisterd.

En ondanks die stortvloed van woorden, komen

de mensen niet dichter bij elkaar. Ik geloof dat het

Romano Guardini geweest is, die zei: ‘In het begin

was het woord en nu hebben we geklets.’ We moeten

ervoor zorgen dat het woord meer inhoud krijgt, want

anders krijg je woorden in de wind.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos