woensdag 26 oktober 2016

Phil Bosmans spreekt tot ons: Rechten… en plichten!

Plichten zijn dingen die je moet doen,

opdat anderen hun rechten zouden krijgen.

Als niemand zijn plicht doet,

krijgt niemand zijn recht.

Er zijn maar zoveel rechten

als er plichten zijn.

Men kan zich doodpraten en doodschrijven

over de ‘rechten van de mens’.

Zolang men in alle talen zwijgt over

de ‘plichten van de mens’

blijft dat fantastisch document,

de ‘universele verklaring van de rechten van de mens’

voor miljoenen armen, zwakken en machtelozen

een vodje papier.

Zeg mij,

wat zijn deze mooi geformuleerde rechten

waard voor een mens,

die men laat sterven van honger

omdat zovelen niet willen delen?

Zeg mij,

wat betekenen de rechten van het kind,

dat verwaarloosd wordt,

uitgeleverd aan de prostitutie,

in de steek gelaten,

mishandeld, geaborteerd,

als ouders, families en scholen hun plichten niet doen

en deze rechten niet waarborgen?

Rechten en plichten omhelzen elkaar

waar mensen ‘medemensen’ zijn geworden,

waar ‘liefde’ de norm is

voor elke menselijke relatie.

Daar gebeurt alles spontaan.

Daar doet iedereen zijn plicht,

heel ongedwongen.

Daar is vrede en vriendschap.

Daar krijgt iedereen zijn recht!

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos