woensdag 3 september 2014

Nieuwe vertaling van het Onze Vader

(Gelezen In Tertio Van 20 Augustus 2014 (En In Het Nieuwsblad Van 18 Augustus 2014))

Er komt een nieuwe vertaling van het Onze Vader, voor het eerst voor het hele Nederlandse taalgebied. De invoeringsdatum moet nog worden bepaald, maar de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen en de Apostolische Stoel hebben hun goedkeuring al gegeven aan het voorstel dat een gemengde commissie uitwerkte. De nieuwe vertaling luidt:

“Onze Vader, die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome,

uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren

en breng ons niet in beproeving

maar verlos ons van het kwade.”