woensdag 1 november 2017

Gelezen In Tertio Van 18 Oktober 2017

Gelezen In Tertio Van 18 Oktober 2017

Jeugdbewegingen groeien resoluut

Uit een artikel van Benoit Lannoo

Hoewel je in tijden van individualisering en overaanbod aan virtuele prikkels via sociale media misschien het tegendeel verwacht, zit de jeugdbeweging duidelijk in de lift. De twee grootste organisaties – Chirojeugd Vlaanderen en Scouts & Gidsen Vlaanderen – groeiden de voorbije vijf jaar allebei met telkens bijna vijftienhonderd leden. “Op basis van de groei bij de jongste en het ledenbehoud bij de oudere scouts, durf ik te beweren dat de jeugdbeweging opnieuw hip is,” zegt communicatieverantwoordelijke Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen. “Een waardegedreven project dat inzet op duurzame contacten wordt duidelijk weer als zinvol ervaren.”

In stad en op platteland

Ook de kleinere organisaties gaan erop vooruit. Zo groeiden KLJ en KSA de voorbije vijf jaar gemiddeld met respectievelijk 60 en 500 leden per jaar. “Dat stijgende ledenaantal is niet gebonden aan bepaalde regio’s”, stelt nationaal KSA-co√∂rdinator Brecht Goerlandt vast. “We groeien zowel in de stad als op het platteland.” Toch maken KSA, Chirojeugd Vlaanderen en Scouts en Gidsen Vlaanderen specifiek werk van “stadsgroepenondersteuning”: gezien de werking in de grootsteden wordt geconfronteerd met grotere diversiteit, hogere armoedecijfers en minder speelruimte, zetten ze extra beroepskrachten in om de jeugdgroepen aldaar bij te staan.

Leden plus leiding

Aantal leden

Leiders en leidsters

Chirojeugd Vlaanderen

107.083

90.707

16.376

Scouts en Gidsen Vlaanderen

81.629

70.629

11.000

Katholieke Studentenactie (KSA)

35.669

29.982

5.687

Katholieke Landelijke Jeugd (KLJ)

20.540

18.892

1.648

FOS Open Scouting

9.326

8.070

1.256

IJD*-Jongerenpastoraal Vlaanderen(schatting)

10.000

8.500

1.500

Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM)

3.101

2.678

423

Jeugd Rode Kruis

1.737

1.000

737

Totaal (cijfers op 31 augustus 2017)

269.085

230.458

38.627

*IJD = Interdiocesane Jeugddienst