woensdag 12 april 2017

Phil Bosmans spreekt tot ons: Een verliezer…

Met goedheid kom je niet altijd ver. Een nonnetje dat

haar hele leven lang bejaarden en zieken verzorgt blijft

naamloos, maar een vandaal die iets kapotslaat, komt

diezelfde avond nog in het nieuws. Als je het op korte

termijn bekijkt, is wie voor Jezus kiest een verliezer,

net zoals Jezus zelf een verliezer was. Dat heb ik op

onze kalender gezet: ‘Als je goed bent voor kleinen en

zwakken is er veel kans dat je vroeg of laat gekruisigd

wordt’.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos