woensdag 1 februari 2017

Phil Bosmans spreekt tot ons: Milieudood

Je kan er niet meer omheen: de publieke sfeer is

bezoedeld. Jonge mensen sterven hier vandaag de

milieudood omdat zij, net als de vissen, moeten

leven in bezoedeld water. Het opperste geluk wordt

voorgesteld als een permanente zoektocht naar nog

meer geld, naar een nog duurdere motor. Men spiegelt

de jongeren alles voor. En het meest merkwaardige

is toch dat men het steeds heeft over de gevolgen:

jongeren die vluchten. Maar in feite is ‘Wat missen zij?’

de hamvraag.