woensdag 15 februari 2017

Maria Lichtmis: Opdracht van de Heer in de tempel

Op zondag 29 januari 2017 hield KVLV Korbeek-Dijle haar jaarlijkse lichtmisviering. Vele leden waren paraat in de woord- en communiedienst voorgegaan door Maria Maginelle. Bij de zegening van de kaarsen

bad iedereen samen:

God, Gij zijt de bron en het begin van alle licht.

Als Gij spreekt dan wijkt het duister, dan wordt ons leven helder.

We vragen U: zegen deze kaarsen en verhoor het gebed

van deze parochiegemeenschap en KVLV-afdeling.

Mogen deze kaarsen licht en warmte brengen in de gezinnen die ze branden.

Mogen ze ons eraan herinneren bij de dagen van vreugde en verdriet,

dat U het bent die voor ons zorgt en ons brengt naar de

plaats waar licht en vreugde blijven tot in eeuwigheid.

Week 2017-07 - 004Week 2017-07 - 007Week 2017-07 - 008