woensdag 18 mei 2016

Phil Bosmans spreekt tot ons: Judolessen

De eerste jaren van de Bond zonder Naam waren een

groot avontuur. Bij gebrek aan mensen en middelen,

zaten er ex-gevangenen in de leiding, met alle

gevolgen van dien. Ze leenden bijvoorbeeld de auto van

een buurman om boodschappen te doen en keerden

de volgende ochtend terug zonder auto: ze wisten niet

meer waar ze die auto hadden achtergelaten voor ze

op cafĂ© gingen. Ik ben vaak genoeg ’s nachts uit bed

gebeld om tussenbeide te komen in vechtpartijen,

of als iemand dreigde iedereen dood te schieten. Dat

waren soms echt gevaarlijke gasten, met messen en

revolvers. Er zijn nooit echt brokken geweest, een

aantal keer bijna. Bang? Of ik liet het niet merken.

Ik heb wel een paar jaar judolessen gevolgd, omdat

een psychiater uit Duffel zei dat ik een gevaarlijk spel

speelde. Hij zei dat ik me moest beveiligen, me moest

kunnen verdedigen.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos