woensdag 16 maart 2016

Phil Bosmans spreekt tot ons: Een fantastische beweging

De Bond zonder Naam is eigenlijk een fantastische

beweging geworden. Een beweging die veel kan

betekenen voor diegenen die niet meetellen in de

maatschappij. Zo heb ik de Bond altijd gezien. En de

Bond moet nu verder zonder mij, maar ze moeten wel

trouw blijven aan de oorspronkelijke boodschap, anders

loopt het verkeerd.

Wij hebben de engelen wakker gemaakt, zeg ik soms.

De Bond kon al die jaren rekenen op goede mensen, die

wilden bijspringen om te helpen. Mensen die ik eerst

niet kende, die zich spontaan ten dienste stelden van

die nieuwe beweging die de Bond zonder Naam was:

een Bond met een cultuur voor het hart

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos