woensdag 30 maart 2016

Het Brouwershuis van Korbeek-Dijle – Deel 1

Foto genomen van uit de torenspits van Korbeek-Dijle door Pascal Huygh

Foto genomen van uit de torenspits van Korbeek-Dijle door Pascal Huygh

Hierbij een plannetje van het Brouwershuis en omgeving uit het kadasterplan van Popp (1854):

clip_image002[4]

a = de huidige Nijvelsebaan (toen Chemin

Mommaerts)

b = de huidige Kostersberg (toen Le Néant)

c = de huidige Korbeekse Kerkstraat (toen

Chemin de Nivelles)

De eigenaars van de zes percelen zijn:

Perceel 1: Jan Baptist Van Kildonck; Sectie B nrs 259 (huis) en 260 (hof): 13 a 20 ca

2: Joannes Philippus Penninckx; Sectie B nrs 261 (gebouw), 262 (huis), 263 (hof) en

264 (land): 30 a 40 ca

3: Guilielmus Hublou; Sectie B nrs 256a (land) en 256b (huis): 9 a 80 ca

4: Guilielmus-Franciscus Van Geel, broeders en zusters; Sectie B nrs 254 (tuin) en

255 (huis): 28 a 20 ca

5: Franciscus Vandeyck; Sectie B nrs 252 (huis) en 253 (hof): 27 a 70 ca

6: Jacobus Van Geel; Sectie B nrs 257 (hof) en 258b (huis en schuur): 11 a 60 ca

Alle eigenaars zijn landbouwers te Korbeek-Dijle.

Historiek van de percelen

Perceel 1 (waarop het Brouwershuis staat)

Jan Baptist Van Kildonck (1813-1897) was een telg uit het oudste Korbeekse geslacht dat er nog steeds voortleeft, namelijk in Philomène Van Kildonck . Voorvader was Willem Van Kildonck, overleden in 1635.

Jan Baptist verdeelde zijn domein tussen zijn twee zonen: August (Jukke va Kildoenk) (1863-1954) kreeg het deel langs de huidige Korbeekse Kerkstraat waarop het Brouwershuis staat, en Jan Francis (de Klaaine) (1867-1941) het deel langs de huidige Kostersberg.

Twee ongehuwde zonen van August Van Kildonck: Clement (1898-1987) en Frans (1900-1988) waren de laatste eigenaars en bewoners Van Kildonck van de zuidwestelijke helft van het Brouwershuis. Frans Van Kildonck, alleen eigenaar na de dood van zijn broer, schonk dit huisgedeelte aan Dirk Vleminckx en Christiane Van Geel.

De noordoostelijke helft van het Brouwershuis is, als uitbreiding van perceel 6, in 1897 in handen gekomen van Franciscus (Soeë) Van Geel (1858-1934), een zoon van Jacobus (1813-1892). Daarna werd Leon Van Geel (1893-1973), zoon van Franciscus, er eigenaar van. En daarna Maurice, zoon van Leon.

In dat deel van het Brouwershuis woonden achtereenvolgens:

- Franciscus Van Geel

- Leon Van Geel

- Jan Baptist Van Neck, getrouwd met Jeanne Van Geel (nicht van Leon)

- Jules Van Geel (zoon van Leon)

- René Ruelens

- Christiane Van Geel (dochter van Maurice, kleindochter van Leon)

(wordt vervolgd)