woensdag 29 april 2015

Korbeekse Oud-Strijders van Wereldoorlog I – Deel 5

De Greef Leon

(Leon va Victoor)

° Korbeek-Dijle 2.4.1890 + Leuven 24.4.1962

Zoon van Victor De Greef (Victoor van de Moeppe) en Maria Theresia Vandermueren

Trouwde met Marie Winnepenninckx. Zij kregen één dochter.

Was hulpsmid bij de NMBS in de stelplaats Leuven.

Soldaat-milicien van de lichting 1910 bij het 10de Linieregiment

Wederopgeroepen op 29.7.1914 bij het 30ste Linieregiment

Krijgsgevangen genomen op 24.8.1914 te Bioul, tussen Namen en Dinant, samen met Gustaaf Bruffaerts en Karel Gauthier.

Gevangenschap in Duitsland tot 2.1.1919

Vereerd met: 1 frontstreep

Oorlogskruis

Herinneringsmedaille

Overwinningsmedaille

Strijderskaart

De Greef Louis

(Lewie den Titte)

° Korbeek-Dijle 26.2.1881 + Korbeek-Dijle 11.9.1970

Zoon van Jacobus Baptist De Greef en Maria Theresia De Kelver.
Trouwde in 1913 met Maria Ludovica Sterckx uit Korbeek-Dijle. Zij kregen één kindje, Wiske, nog vóór de oorlog, en René en Bertha na de oorlog.

Tijdens de oorlog werd moeder Marie op haar boerderij geholpen door haar broer Alfons (Fons va Jan Voenk), die in 1925 zou trouwen met Catharina Bruggemans (Trinet va Merie Spek), een zus van Fille Spek.

Soldaat bij het 25ste Regiment Plaats Batterij Fort van Wilrijk

Bij de val van Antwerpen moest hij vluchten naar Nederland. Hij verklaarde hierover:

Den 4de Augustus 1914 binnengeroepen in den dépot van St.Anneken (Antwerpen); vandaar zijn we gestuurd naar het Fort van Wilrijk waar we van den 8 tot 10de Oktober geschoten hebben op de Duitschers; dan op orders van onzen Luitenant hebben wij moeten de vlucht nemen omsingeld van den vijand om ons in de Klinge* over te geven (aan de Nederlandse grenswacht) daar wij verder niet meer weg geraakten, op 10 Oktober 1914.

*De Klinge is een dorp in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en een deelgemeente van Sint-Gillis-Waas. Het dorp grenst aan het Nederlandse Clinge in Zeeuws-Vlaanderen.

Louis De Greef werd met zijn eenheid door de Nederlanders ontwapend en geïnterneerd in het kamp van Kampen aan de benedenloop van de rivier de IJssel in de provincie Overijssel.

Na zijn repatriëring na de oorlog werd hij gedemobiliseerd op 1.2.1919.

De Greef Raymond

° Huldenberg 28.11.1893 + Londerzeel 9.8.1977

Zoon van Aloysius (Lewie) De Greef (een broer van den Ingel) en Elvire De Grauwe. In de periode 1911-1919 woonden zij in het huis waar nu Gilbert Vandezande en Clemence Vander Hulst wonen. Gilbert heeft eind de jaren 1950 in zijn tuin nog een fles gevonden met oorlogsbrieven van Raymond aan zijn ouders. Deze laatsten hebben ze ongetwijfeld willen verstoppen voor de Duitsers want de brieven waren gesmokkeld van het IJzerfront via Nederland naar Korbeek-Dijle. De vader van Gilbert, Jules Vandezande, heeft de brieven terugbezorgd aan zijn goede vriend Raymond. Jules en Raymond waren beiden zanger geweest in de Sint-Stevensgilde.

Raymond trouwde met Maria De Keersmaecker. Zij kregen één zoon en drie dochters

1ste sergeant bij de 2de Legerdivisie 6de Linieregiment

Gehospitaliseerd van 15.10.1918 tot 22.12.1918

Met onbepaald verlof op 15.8.1919

Vereerd met 8 frontstrepen

Medaille van de IJzer

De Keyzer Frans

(de Kaëzer)

° Leefdaal 27.4.1883 + Korbeek-Dijle 8.1.1966

Zoon van Carolus De Keyzer en Paulina Mommens.

Trouwde in 1910 een eerste maal met Maria Ludovica Vanderseypen. Met haar had hij één dochter. Maar Maria Ludovica overleed reeds begin 1913. Het dochtertje werd opgevangen door haar grootouders in Leefdaal.

Twee broers van Frans De Keyzer, Emiel (°1894) en August (°1896), hebben zijn boerderij in Korbeek-Dijle tijdens de oorlog draaiende gehouden. Zo hebben zij allebei in Korbeek-Dijle een vrouw gevonden. Emiel trouwde met Amelie Deboet, een dochter van Pië Deboet. En August trouwde met Clementine Vrijdags, een dochter van Woikes.

Na de oorlog, in 1920, hertrouwde Frans De Keyzer met Mathilde Clementine Deridder uit Oud-Heverlee. Met haar kreeg hij nog een dochter en een zoon. De zoon, Maurice, overleed in 1943 op 20-jarige leeftijd door oorlogsomstandigheden. De dochter, Marie, trouwde met veldwachter René Bruggemans.

Milicien van de lichting 1903

Soldaat 2de klas bij het 1ste Linieregiment

Op 12.10.1903 in actieve dienst

Op 1.7.1904 soldaat 1ste klas

Op 30.9.1905 met onbepaald verlof

Op 19.6.1907 wederopgeroepen

Op 17.7.1907 met onbepaald verlof

Op 1.8.1914 opgeroepen voor de oorlog

In april 1915 overgegaan naar de 63ste Compagnie Genie-arbeiders

Op 15.8.1915 overgegaan naar de Hulptroepen van de Genie

Op 1.4.1919 gedemobiliseerd

Vereerd met 7 frontstrepen

IJzermedaille*

Oorlogskruis met palm (ontvangen op 14.1.1922; K.B. van 17.11.1924)

* werd verleend bij deelname aan de gevechten aan de IJzer van 17 tot 31 oktober 1914

Wordt vervolgd