woensdag 7 januari 2015

Soep op de stoep

De opbrengst van “Soep op de stoep” in de kerk op zondag 21 december was 171,40 euro. Dat wordt helemaal aan Welzijnszorg bezorgd. Met een grote “dank u wel” aan de kandidaat-vormelingen en aan allen die meegewerkt hebben. Bedankt!