woensdag 7 januari 2015

Gebed van de week: Midden onder mensen

Midden onder ons

wonen talloze mensen

die wij niet kennen:

niet hun zorgen,

niet hun pijn,

niet hun armoede,

zelfs niet hun rijkdom.

In uw leven, Heer,

bent U ons voorgegaan

om midden onder hen te wonen:

blinden en lammen,

doven en zieken,

bezetenen en bedriegers,

bedelaars en uitgestotenen,

weduwen en kinderen.

Midden onder hen

wonen wij,

uw volk.

Wees ons nabij, Heer,

en sterk ons.

Moedig ons aan

om midden onder hen te staan.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx