woensdag 18 september 2013

Gebed van de week: Halleluja

(kindergebed)

Halleluja, Halleluja,

gezegend zijt Gij, Heer,

om deze nieuwe morgen,

om de regen en de zon.

Halleluja, Halleluja,

gezegend zijt Gij, Heer,

om eten en om drinken,

om een huis en om een thuis.

Halleluja, Halleluja,

gezegend zijt Gij, Heer,

om vriendjes, om vriendinnetjes,

om het samen leren en om het samen spelen.

Halleluja, Halleluja,

gezegend zijt Gij, Heer,

om zoveel ‘te beleven’,

om zoveel dat ik mag geven!

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx