woensdag 14 augustus 2013

Gebed van de week: Maria, sterke vrouw

Maria,

wegwijzer naar Jezus,

jouw kind in Gods plan

voor vrede onder de mensen.

Maria,

open deur voor nieuw leven,

jij brengt God onder de mensen

en leert ons wat liefde betekent.

Maria,

voorvechtster voor armen en verdrukten,

jij leert ons anders kijken

naar waar het echt om gaat.

Maria,

troost voor zoveel leed,

jij blijft zo menselijk bereikbaar

voor wie het leven tegenzit.

Maria,

sterke vrouw,

jij bent bescheiden heel aanwezig

tot op vandaag.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx