woensdag 21 augustus 2013

Gebed Van De Week: Gelukkig

Gij droomt van mensen die

voorbij aan alle miserie

hun hebben en houden inzetten

voor een stukje hemel op aarde,

al is het maar

voor één enkel mensenkind.

Gij droomt van straten

waar het goed en veilig is

om samen te wonen,

waar elke buur bijspringt

als iemand even alleen niet verder kan.

Gij droomt van politiek

wars van elk eigenbelang,

met mateloze inzet

voor wat er toe doet

en dienstbaar

voor elke mens en elke nood.

Gij droomt van bedrijven

waar door management en medewerker

samen wordt geijverd

voor zinvolle projecten

waarvan de klant echt beter wordt,

en waar winst niet de enige maatstaf is.

Gij droomt van scholen

waar ieder kind en elke jongere

mag uitgroeien

tot een gelukkig mens

vanuit datgene waartoe hij of zij geroepen is

in de wereld rondom zich.

Gij droomt van woon- en zorgcentra

waar elke bewoner met liefde wordt omringd

en met alles wat hem of haar nog rest

waardig mag groeien

naar het einde van zijn tijd.

Gij droomt …

van het geluk voor elke mens,

voor wie niet meetelt het eerst,

voor wie tegen de stroom in

blijft geloven

dat het mogelijk is …

geluk in tijd en eeuwigheid.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx