dinsdag 9 juni 2009

Karel Goossens – Deel 6

Zie ook delen 1, 2, 3, 4 en 5.

6.Marie Louise Goossens werd geboren in 1946. Zij komt uit Kapelle-op-den-Bos maar woont al vele jaren in Korbeek-Dijle.

Week 2009-24 - Marie Louise Goossens 001 
Om met zekerheid te kunnen besluiten of zij al dan niet een ver familielid is van een of meerdere van onze andere Goossens-figuren heb ik ook haar stamreeks opgezocht.

Haar stamverhaal begint in Malderen, de plaats in Vlaams-Brabant waar Bertemnaar Ward Vanderwegen tot voor kort pastoor-deken was.

Negende generatie vóór Marie Louise
In de jaren 1600 leefden in Malderen Joos Goossens (+Malderen 1693) en zijn vrouw Josijne Kerfs (+Malderen 1693). Zij trouwden te Malderen in 1638. Zij kregen er veertien kinderen. Vier overleden er als baby en een vijfde op 18-jarige leeftijd. Bij de overlevende kinderen was een tweeling. De tiende in de rij van hun kinderen was Adrianus.

Achtste generatie vóór Marie Louise
Adrianus Goossens (°Malderen 1655/ +Malderen 1706) trouwde te Malderen in 1684 met Anna Van Doorselaer (°Malderen 1662/ +Malderen 1711). Zij kregen te Malderen zeven kinderen. De jongste overleed als baby. De zesde in de rij was Paschasius.

Zevende generatie vóór Marie Louise
Paschasius Goossens (°Malderen 1700) trouwde te Malderen in 1724 met Petronilla Leemans (°Malderen 1699). Zij vestigden zich in Buggenhout (provincie Oost-Vlaanderen), de enige gemeente in Oost-Vlaanderen waar men het Klein-Brabants dialect spreekt. Daar kregen zij vier kinderen. De derde was Philippus.

Zesde generatie vóór Marie Louise
Philippus Goossens (°Buggenhout 1734/ +Buggenhout 1772) trouwde te Buggenhout in 1759 met Anna Maria Lauwers (°Ossel = gehucht van Brussegem, gemeente Merchtem/ +Buggenhout 1816). Zij kregen te Buggenhout drie kinderen, waarvan een als 2,5-jarige peuter overleed. De oudste was Jacobus.

Vijfde generatie vóór Marie Louise
Jacobus Goossens (°Buggenhout 1760/ +Buggenhout 1820) trouwde een eerste maal met de Londerzeelse Joanna Van Geel. Zij vestigden zich in Malderen en kregen er drie kinderen. Joanna Van Geel overleed in 1797. Jacobus Goossens hertrouwde te Buggenhout in 1820* met Anna Catharina Bettens (°Malderen 1773/ +Buggenhout 1831). Jacobus bleef eerst met Anna Catharina in Malderen wonen waar zij vijf kinderen kregen. Twee overleden er als peuter of kleuter. Daarna verhuisden zij naar Buggenhout waar nog twee kinderen werden geboren die beiden als peuter overleden. De oudste overlevende zoon was Marinus.
•    Het jaar 1820 zou wel degelijk het jaar van hun huwelijk zijn alhoewel hun eerste kindje geboren werd in 1800 en de andere kinderen daarop volgden. In de woelige tijden van de Franse bezetting van onze gewesten zijn zij misschien clandestien kerkelijk gehuwd. Wanneer Jacobus zijn einde voelde naderen heeft hij misschien ook burgerlijk zijn huwelijk willen laten voltrekken.

Vierde generatie vóór Marie Louise
Marinus Goossens (°Malderen 1805) trouwde een eerste maal met de Buggenhoutse Constantia Van Gucht. Van hun drie kinderen overleefde slechts één dochter. Constantia overleed te Buggenhout in mei 1838. Marinus hertrouwde te Buggenhout in december 1838 met Joanna Catharina Daelemans (°Malderen 1810/ +Buggenhout 1848). Met haar kreeg hij te Buggenhout nog zes kinderen, waarvan de jongste als peuter overleed enkele maanden nadat moeder Joanna Catharina ook was overleden. De derde van de zes kinderen was Franciscus.

Derde generatie vóór Marie Louise
Franciscus Goossens (°Buggenhout 1842) trouwde te Malderen in 1876 met Anna Maria Lauwers (°Malderen 1840). Zij vestigden zich in Malderen en kregen er drie kinderen: Marinus Joannes (°1878), Rosalia Paulina (°december 1881/ +februari 1882) en Karel Mamertus.

Tweede generatie vóór Marie Louise
Karel Mamertus Goossens (°Malderen 1883/ +Malderen 1971) trouwde met Maria Victorina Servaes (°Oppuurs 1887/ +Malderen 1977). Zij kregen te Malderen negen kinderen, acht jongens en één meisje. De oudste zoon, Frans Karel Goossens (1913-1971), werd pater salesiaan en missionaris in Congo. De derde in de rij was Jozef.

Eerste generatie vóór Marie Louise
Jozef Goossens (°Malderen 1917/ +Mechelen 1994) trouwde in 1943 te Kapelle-op-den-Bos met Celestine Van Roy (°Kapelle-op-den-Bos 1914/ +Mechelen 1994). Zij kregen drie kinderen, waarvan Marie Louise de middenste is.

Er is dus geen verwantschap te bespeuren tussen de Goossensstam van Marie Louise en een van de andere Goossensstammen die wij voordien hebben uitgeplozen. Maar het kan nog altijd, Marie Louise, dat je familiebanden hebt met Korbekenaren langs de Van Roy’s, de Servaes’en, de Lauwers’en, de Daelemans’en, de Bettens’en, de Leemans’en, de Van Doorselaer’s of de Kerfs’en. Dan zouden we je ganse kwartierstaat moeten uitpluizen, en ook deze van alle Korbekenaren. Nog veel “werk” (= hobby of amusement) op de plank voor geïnteresseerde amateurgenealogen!

Ik heb nu pas ontdekt dat wij nóg een Goossens hebben in Korbeek-Dijle, nl. Katty Goossens, de vrouw van Patrick Vlasselaer. Katty komt uit Bree. Haar grootvader was een Nederlander.

Cyriel Letellier

P.S. Zeer veel gegevens over de voorouders van Marie Louise Goossens heb ik kunnen putten uit de boeken van F. Verberckmoes: Alfabetisch Repertorium van de Families te Buggenhout tussen 1624 tot 1850 (uitgegeven 1987) en Alfabetisch Repertorium van de Families te Malderen tussen 1599 & 1850 (uitgegeven 1991).