dinsdag 26 mei 2009

Karel Goossens – Deel 5

Zie ook delen 1, 2, 3 en 4.


4.Willy Goossens, geboren te Sint-Agatha-Rode in 1943, de man die de Heemkundige Kring van Huldenberg mee heeft opgebouwd tot de fantastische gegevensbank die hij nu is, heeft mij zijn kwartierstaat laten inkijken.
Week 2009-22 - Willy Goossens 001
Zijn stamreeks Goossens is diep geworteld in Neerijse, maar niet in Overijse. En hij heeft helemaal geen aanknopingspunt met de stamreeksen die ik hiervóór uit de doeken heb gedaan. Die niet-binding met de tak van Karel Goossens, en al zijn zijtakken, toont aan dat de Goossens-stamboom in Neerijse-Overijse meer dan vier eeuwen geleden reeds aan vertakking toe was.


5.Kardinaal Pierre Lambert Goossens
Volgens Leo Lindemans in zijn boek “Oude Opwijkse Geslachten” uitgegeven door de Heemkring Opwijk-Mazenzele in 2002, ontstonden allerlei stammen Goossens zowat overal in Brabant.
Edouard Goossens-Dubois schreef het boek “Les Familles Goossens originaires de Hoeilaert”, uitgegeven door Genealogicum Belgicum in 1963. Deze auteur geeft de stamreeks van Pierre Lambert Goossens, kardinaal-aartsbisschop van Mechelen van 1884 tot 1906. Kardinaal Goossens was de voorganger van kardinaal Mercier.

De voorouders van kardinaal Goossens kwamen van Hoeilaart, stap voor stap, via Overijse en Nossegem, in Perk terecht. Zijn grootvader Jan Frans Goossens werd geboren te Nossegem op 13.3.1771. Deze trouwde te Neerijse in 1793 met Joanna Maria De Waet (°Neerijse 12.5.1763) en vestigde zich als pachter en brouwer op het pachthof de Kam in Perk. Jan Frans werd gedood in Perk op 10.9.1809 door twee Franse jagers. Joanna Maria De Waet hertrouwde in 1810.
De vader van kardinaal Goossens, Lambert Goossens, werd geboren in Perk op 6.8.1797. Hij trouwde in Perk op 7.10.1818 met Barbara Janssens (°Perk 15.1.1787/ +Perk 27.6.1867). Hij was naast landbouwer en brouwer ook burgemeester van de gemeente van 1826 tot aan zijn dood op 19.8.1856. De zoon van Lambert en Barbara, Pierre Lambert Goossens, de latere kardinaal, werd geboren in Perk op 18.7.1827. Hij werd tot bisschop van Namen gewijd op 16.7.1883 en werd aartsbisschop van Mechelen op 24.3.1884. Op 24.5.1889 werd hij door paus Leo XIII tot kardinaal verheven. Hij overleed te Mechelen op 25.1.1906.
Er blijkt geen band te bestaan tussen de stamreeks van kardinaal Goossens en deze van Karel Goossens en onze andere behandelde Goossens-telgen, met inbegrip van Willy Goossens. Maar misschien is er wel een band met de stamreeks van Marie Louise Goossens? Perk en Kapelle-op-den-Bos liggen toch al niet zo ver meer van mekaar.