dinsdag 26 mei 2009

Karel Goossens – Deel 5

Zie ook delen 1, 2, 3 en 4.


4.Willy Goossens, geboren te Sint-Agatha-Rode in 1943, de man die de Heemkundige Kring van Huldenberg mee heeft opgebouwd tot de fantastische gegevensbank die hij nu is, heeft mij zijn kwartierstaat laten inkijken.
Week 2009-22 - Willy Goossens 001
Zijn stamreeks Goossens is diep geworteld in Neerijse, maar niet in Overijse. En hij heeft helemaal geen aanknopingspunt met de stamreeksen die ik hiervóór uit de doeken heb gedaan. Die niet-binding met de tak van Karel Goossens, en al zijn zijtakken, toont aan dat de Goossens-stamboom in Neerijse-Overijse meer dan vier eeuwen geleden reeds aan vertakking toe was.


5.Kardinaal Pierre Lambert Goossens
Volgens Leo Lindemans in zijn boek “Oude Opwijkse Geslachten” uitgegeven door de Heemkring Opwijk-Mazenzele in 2002, ontstonden allerlei stammen Goossens zowat overal in Brabant.
Edouard Goossens-Dubois schreef het boek “Les Familles Goossens originaires de Hoeilaert”, uitgegeven door Genealogicum Belgicum in 1963. Deze auteur geeft de stamreeks van Pierre Lambert Goossens, kardinaal-aartsbisschop van Mechelen van 1884 tot 1906. Kardinaal Goossens was de voorganger van kardinaal Mercier.

De voorouders van kardinaal Goossens kwamen van Hoeilaart, stap voor stap, via Overijse en Nossegem, in Perk terecht. Zijn grootvader Jan Frans Goossens werd geboren te Nossegem op 13.3.1771. Deze trouwde te Neerijse in 1793 met Joanna Maria De Waet (°Neerijse 12.5.1763) en vestigde zich als pachter en brouwer op het pachthof de Kam in Perk. Jan Frans werd gedood in Perk op 10.9.1809 door twee Franse jagers. Joanna Maria De Waet hertrouwde in 1810.
De vader van kardinaal Goossens, Lambert Goossens, werd geboren in Perk op 6.8.1797. Hij trouwde in Perk op 7.10.1818 met Barbara Janssens (°Perk 15.1.1787/ +Perk 27.6.1867). Hij was naast landbouwer en brouwer ook burgemeester van de gemeente van 1826 tot aan zijn dood op 19.8.1856. De zoon van Lambert en Barbara, Pierre Lambert Goossens, de latere kardinaal, werd geboren in Perk op 18.7.1827. Hij werd tot bisschop van Namen gewijd op 16.7.1883 en werd aartsbisschop van Mechelen op 24.3.1884. Op 24.5.1889 werd hij door paus Leo XIII tot kardinaal verheven. Hij overleed te Mechelen op 25.1.1906.
Er blijkt geen band te bestaan tussen de stamreeks van kardinaal Goossens en deze van Karel Goossens en onze andere behandelde Goossens-telgen, met inbegrip van Willy Goossens. Maar misschien is er wel een band met de stamreeks van Marie Louise Goossens? Perk en Kapelle-op-den-Bos liggen toch al niet zo ver meer van mekaar.

Gelezen In Tertio Van 13 Mei 2009 / 2

Een liberaal voorstel om in het jaarrapport mensenrechten een kritiek in te lassen op de paus, heeft het niet gehaald in het Europees parlement. De tekst ging over reproductieve gezondheid, een term die gewoonlijk een pleidooi voor voorbehoedsmiddelen en recht op abortus dekt. De liberalen wilden, naar het voorbeeld van de Belgische Kamerleden, de recente condoomuitspraken van de paus veroordelen. Zowel de christendemocraten als de socialisten, de twee grootste fracties in het Europees parlement, hadden vooraf aangekondigd tegen de opname van de pauskritiek te stemmen. (Kerknet)
C.L.

Gelezen In Tertio Van 13 Mei 2009

Uit een open brief van Peter Vande Vyvere, hoofdredacteur

Beste Goedele,

Mag ik u even interpelleren over de ‘grap’ in uw jongste nummer, de drie bijgevoegde hosties met uw beeltenis en de woorden ‘Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam’? U begrijpt waarschijnlijk niet waarom de katholieke gemeenschap daar zo’n aanstoot aan neemt.
‘Van huis uit katholiek’, u hebt het wel vaker bekend. Toch vermoed ik dat u niet echt bent doorgedrongen tot - of ‘aangedaan door’ - de binnenkant van dat geloof. Ik neem u dat niet kwalijk, maar laat het dan, collega, laat het om die taal en tongval te gebruiken. Het klinkt als puberaal gewauwel.
Weet u waarom u met uw stunt katholieke gelovigen zo pijnlijk treft? Omdat die woorden ‘Neem en eet, dit is mijn lichaam’ het centrale mysterie - en alle afgrondelijke tragiek en broze hoop die daarbij horen - van hun geloof vertolken. Dat zinnetje uit het laatste avondmaal grijpt vooruit naar de gruwelijke kruisdood van de volkomen onschuldige én verwijst naar zijn redding uit de afgrond van lijden en dood. Van zijn lijden en dood, van ons lijden en onze dood. Hebt u er, met al uw kennis van de menselijke psyche, enig vermoeden van dat het ‘beamen’ van Jezus’ dood en opstanding kapotte mensen kan oprichten en sterken?
‘Neem en eet, dit is mijn lichaam’ is niet voor niets het centrale zinnetje van de eucharistie en het heeft ontelbaren getroost, genezen en aangezet tot een leven van dienstbaarheid en zelfgave. Kent u de portretfoto van pater Damiaan, die grote Belg die straks heilig wordt verklaard, op zijn sterfbed? Bekijk dat serene, door lepra verminkte gelaat. De man die u ziet, vereenzelvigde zich volkomen met de melaatsen vanuit één allesoverheersende inspiratie: ‘Neem en eet, dit is mijn lichaam’.
Als uw stunt mensen schoffeert, dan is het omdat die woorden over zulke diepe, broze en grootse dingen gaan. Het ‘lichaam van Christus’ leent zich niet tot een vette knipoog. Ik vind niet, beste collega, dat we een blasfemiewet nodig hebben om dit soort codes te doen respecteren. Een beetje fijngevoeligheid, empathie en respect volstaan. Mogen we verwachten dat een goodwill ambassadrice van de Verenigde Naties die opbrengt?

Met een collegiale groet,
Peter Vande Vyvere
C.L.

dinsdag 19 mei 2009

Karel Goossens – Deel 4

Zie ook delen 1, 2 en 3.

3.Alida Goossens (°1942)
Week 2009-21 - Alida Goossens 002
De stamreeks van Alida ontmoet deze van Karel Goossens pas bij Petrus Goossens (°Overijse 1642) en Catharina Taymans (°Overijse 1642). Zie Gen.9 in de stamreeks van Karel Goossens.
Terwijl Karel Goossens, Poïng, Maas, Etienne en René Goossens allemaal afstammen van zoon Joannes (Gen.8) van Petrus Goossens en Catharina Taymans (Gen.9), stamt Alida af van hun zoon Petrus. Dit geeft volgende stamreeks van Alida:

Negende generatie vóór Alida
Joannes Goossens en Elisabeth Vanwelle. Zie Gen.10 in de stamreeks van Karel Goossens.

Achtste generatie vóór Alida
Petrus Goossens (°Overijse 1642) en Catharina Taymans (°Overijse 1642). Zie Gen.9 in de stamreeks van Karel Goossens. De middenste van hun drie kinderen was Petrus.

Zevende generatie vóór Alida
Petrus Goossens (°Overijse 1672/ +Neerijse 1714) trouwde te Neerijse in 1693 met Anna Depage (+Neerijse 1731).

Zesde generatie vóór Alida
Hun zoon Laurentius Goossens (°Neerijse 1700/ +Neerijse 1746) trouwde te Neerijse in 1744 met Lucia Boschaers.

Vijfde generatie vóór Alida
Hun zoon Joannes Goossens (°Neerijse 1745/ +Neerijse 1812) trouwde met de 25 jaar jongere Catharina Servaes (°Sint-Agatha-Rode 1770/ +Neerijse 1860) uit Sint-Agatha-Rode. Catharina was weduwe in een eerste huwelijk van Nicolaus Baptista Van Ermen. Joannes en Catharina kregen zeker drie kinderen tussen 1803 en 1811.

Vierde generatie vóór Alida
Hun zoon Franciscus Goossens (°Neerijse 1811) trouwde te Neerijse in 1841 met Elisabeth Lavender (°Neerijse 1805/ +Neerijse 1867).

Derde generatie vóór Alida
Hun zoon Jan Baptist Goossens (°Neerijse 1844) trouwde te Willebringen in 1875 met Melania Vanhulst (°Boutersem 1852). Zij kregen te Neerijse elf kinderen. De zesde in de rij was Emilius.

Tweede generatie vóór Alida
Emilius Joannes Goossens (°Neerijse 1882) trouwde te Loonbeek in 1916 met Ludovica De Becker (°Loonbeek 1882).

Eerste generatie vóór Alida
Hun zoon René Goossens (°Loonbeek 1922/ +Loonbeek 2001) trouwde met Felicie Van Elsen. René en Felicie zijn de ouders van Alida.

Alida is pas in de 17de graad verwant met Karel Goossens.

Karel, Etienne en René Goossens hebben Cammaertsbloed in de aders. Zie Gen.3 in de stamreeks van Karel Goossens. Alida Goossens, Gard Vermeulen, Christian Denis en Robert Laurent niet, tenminste niet langs de Goossens’en. Maar Gard Vermeulen heeft wel Cammaertsbloed langs de Vermeulen’s.

Eigenlijk benijd ik de vele mensen uit onze regio een beetje die Cammaertsbloed in de aders hebben, bloed van het soort van mijn geliefde (stief)grootvader, Henricus Cammaerts. Want ik, zijn (stief)kleinzoon, heb geen bloed van hem!

Karel Goossens – Deel 3

Zie ook delen 1 en 2.

Buiten de familie van Karel Goossens is de naam Goossens wel meer voorgekomen in Korbeek-Dijle, of komt hij er nog steeds voor. Bekende Korbeekse, of alleszins in Korbeek-Dijle goed bekende Goossens’en zijn: Louis Goossens (Poïng), Clementia Goossens (Maas van de Lange, een zus van Poïng), Etienne Goossens (uit Neerijse, getrouwd met Paula Swillen), René Goossens (de Virre uit Neerijse, schoolvriend van Valeer Neckebrouck), Alida Goossens (getrouwd met André Michiels), Willy Goossens (de zeer actieve secretaris van de Heemkundige Kring van Huldenberg), Marie Louise Goossens (getrouwd met Jan Moeyersons) en last but not least kardinaal Pierre Lambert Goossens (de voorganger van kardinaal Mercier).
Zijn zij familie van Karel Goossens? Zo ja, hoe dan wel?
1.Louis en Clementia Goossens

Louis Goossens (Poïng) (°Neerijse 1875/ +Korb.D.1953) trouwde met Josephine Fagot (Fin Poïng) (°Korb.D.1880). Poïng was hulpveldwachter in Korbeek-Dijle.

Clementia Goossens (Maas van de Lange) (°Neerijse 1872/ +Korb.D.1960) trouwde met Philip De Reymaeker (de Lange) (°Korb.D.1868/ +Korb.D.1940). Clementia en Philip zijn grootouders van Gard Vermeulen en van mijn schoonbroer Robert Laurent, en tweemaal overgrootouders van Christian Denis.
De ouders van Clementia en Louis Goossens waren Petrus Joannes Goossens (°Neerijse 1830/ +Korb.D.1902) en Maria Elisabeth Huyberechts (°Loonbeek 1838). Petrus Joannes was “koopman in koeien”. Hij was een zoon van Judocus Goossens en Catharina Van Pée. Zie Gen.4 in de stamreeks van Karel Goossens.
Clementia (Maas) en Louis (Poïng) waren nicht en kozijn van Constant Goossens (Noikkes), de grootvader van Karel Goossens. Gard Vermeulen en Robert Laurent zijn achterachterkozijns van Karel Goossens (= verwantschap in de 8ste graad).
2.Etienne en René Goossens
Etienne Goossens (°Neerijse 1944) heeft erg veel Goossens-bloed in de aders. Zijn beide ouders noemen Goossens. Langs zijn vader, Remi Goossens (°Neerijse 1914/ +Leuven 1985), is Etienne een achterkleinzoon van Jan Baptist Goossens en Anna Catharina Cammaerts. Zie Gen.3 in de stamreeks van Karel Goossens.

Week 2009-20 - Etienne Goossens foto 001
Langs zijn moeder, Mariette Goossens (°Neerijse 1920), is hij een achterkleinzoon van Francis Goossens en Joanna Catharina Goossens. Francis was ook een zoon van Jan Baptist Goossens en Anna Catharina Cammaerts. Zie Gen.3 in de stamreeks van Karel Goossens. Joanna Catharina Goossens was een nicht van haar man met als gemeenschappelijke grootouders: Judocus Goossens en Catharina Van Pée. Zie Gen.4 in de stamreeks van Karel Goossens.
René Goossens (de Virre) is een zoon van Vital Goossens (Vic van Bruu) (°Neerijse 1900), die ook een kleinzoon is van Jan Baptist Goossens en Anna Catharina Cammaerts. Zie Gen.3 in de stamreeks van Karel Goossens.


Week 2009-20 - René Goossens foto 002
Vital Goossens is een kozijn van Remi Goossens, de vader van Etienne. Langs de vader van Etienne zijn Etienne en René achterkozijns. René is daarenboven een kozijn van Mariette Goossens, de moeder van Etienne (= verwantschap in de 4de graad), en dus verwant in de 5de graad met Etienne.
Etienne en René zijn beiden achterkozijns (6de graad) van Karel Goossens en achterachterkozijns (8ste graad) van Gard Vermeulen en Robert Laurent.

De Zon

In licht of duisternis
geschreven of gesproken
wat liefde was, dat is
en blijft onafgebroken

bij dag en nacht - bij zacht of luid
zoals de dichters schrijven
de zon gaat onder maar niet uit
zo zal zij bij mij blijven.

Acteur, schrijver en schilder
Toon Hermans (1916-2000)

dinsdag 12 mei 2009

Van Doopsel Tot Plechtige Communie

Op zondag 26 april 2009 deden vijf jongens en meisjes in Korbeek-Dijle de plechtige hernieuwing van hun doopbeloften. De kerk was prachtig versierd en Caroline, Krikitos, Laura, Robin en William traden feestelijk uitgedost aan. Catechiste Hilde en pastoor Jos leidden de mooie viering in goede banen en als slotgebed las Laura wat er gebeurde op de weg van doopsel tot plechtige communie:
Doopsel: Onze ouders kiezen voor ons om samen met ons op weg te gaan, samen met God aan hun en onze zijde.
Eerste Communie: Wij mogen de eerste keer deelnemen aan de maaltijd van de Heer. Wij mogen elke zondag Zijn teken, aan ons gegeven, ontvangen. Wij kunnen getuigen dat wij Hem een plaats geven in ons leven.
Kruisoplegging: Wij ontvangen het teken dat Jezus voor ons gestorven is. Hij leeft voort in elk van ons. Zijn kruis dragen, of een plaatsje geven in onze kamer, is Hem een steeds grotere plaats geven in ons leven.
Vandaag: Wij hebben zelf onze doopbelofte hernieuwd. Wij hebben zelf ons geloof in God uitgesproken. Van hieruit mogen we verder op weg gaan met Hem.
Hierbij enkele sfeerbeelden.

Week 2009-20 - Geloofsbelijdenis 2009 038 Week 2009-20 - Geloofsbelijdenis 2009 007 Week 2009-20 - Geloofsbelijdenis 2009 009 Week 2009-20 - Geloofsbelijdenis 2009 011 Week 2009-20 - Geloofsbelijdenis 2009 025 Week 2009-20 - Geloofsbelijdenis 2009 026 Week 2009-20 - Geloofsbelijdenis 2009 035

dinsdag 5 mei 2009

Karel Goossens – Deel 2

Volgen we nu de voorouders Dewit van Karel.
Voor de Dewit-roots van Karel ben ik grotendeels kunnen terugvallen op het speurwerk van Hans Dewit.
Het Dewit-verhaal begint in Huldenberg.

Zevende generatie vóór Karel
Antonius Dewit (°Huldenberg/ +Huldenberg 1723) huwde driemaal. Zijn derde huwelijk, met Joanna Deperon (°Huldenberg/ +Huldenberg 1716), had plaats te Huldenberg in 1692.

Zesde generatie vóór Karel
Hun zoon Judocus Dewit (°Huldenberg 1693/ +Huldenberg 1770) trouwde te Huldenberg in 1716 met Catharina Cornet (°Huldenberg ca 1695?/ +Huldenberg na 1733?)

Vijfde generatie vóór Karel
Hun zoon Joannes Dewit (°Huldenberg 1719/ +Huldenberg 1791) trouwde te Kampenhout in 1765 met Joanna Maria Goovaerts (°Kampenhout 1738/ +Huldenberg).

Vierde generatie vóór Karel
Hun zoon Jan Baptist Dewit (°Huldenberg 1774/ +Korb.D.1831) huwde tweemaal. Zijn tweede huwelijk met Maria Catharina Trappeniers (°Leefdaal 1780/ +Korb.D.1850) had plaats te Heverlee in 1819.

Derde generatie vóór Karel
Hun zoon Antonius Dewit (Toïnke of Taune)(°Korb.D.1820/ +Korb.D.1879) trouwde te Korbeek-Dijle in 1851 met Catharina Dekempenaer (°Korb.D.1828/ +Korb.D.1878). Antonius en Catharina kregen tien kinderen. De jongste was Julianus.

Tweede generatie vóór Karel
Julianus Dewit (°Korb.D.1872/ +Korb.D.1924) trouwde te Korbeek-Dijle in 1903 met Sylvia Creffier (Moesjke) (°Korb.D.1877/ +Korb.D.1970). Juliaan en Sylvie kregen vijf kinderen. Twee volwassen kinderen overleden, ongehuwd, respectievelijk op 17 jaar en 35 jaar. De anderen waren: Marie, Jan en Albert. Sylvie heeft een groot deel van haar leven café gehouden op den Dries. Zij werd 93 jaar en overleefde haar man meer dan 46 jaar.
De 20 jaar oudere broer van Julianus, Carolus Dewit (de Groeëte van Toïnkes), trouwde met Maria Theresia Vanderstappen, een zus van de Schoen en den Blok. Zij zijn de ouders van Eugène Dewit, de vader van Agnes en Jos Dewit in Korbeek-Dijle.

Eerste generatie vóór Karel
Marie Dewit (°Korb.D.1900/ +Leuven 1987) trouwde te Korbeek-Dijle in 1924 met Victor Goossens (°Neerijse 1904/ +Leuven 1983). Marie en Victor zijn de ouders van Karel, en ook van Maurice Goossens in Bertem, Hilda Goossens in Sint-Verone en Albert Goossens in Wilsele-Putkapel.

Naaste familieleden van Karel in Korbeek-Dijle zijn zijn nichten Maria en Paula Dewit, kinderen van zijn oom Jan Dewit die trouwde met Bertha Vanderwegen. Hieronder een foto van Maria Dewit.

Week 2009-19 - Maria Dewit 002

Karel is een achterkozijn van Agnes en Jos Dewit, kinderen van Eugène Dewit, een kozijn van Karels moeder Marie.

Karel, wat mij vooral blij verrast heeft is het feit dat jij Cammaertsbloed in de aders hebt, door één van je overgrootmoeders. Voor 1/8 of 12,5% ben jij dus een Cammaerts! Mijn sympathie voor jou zal er zeker nog door vergroten. Leef nog lang en gelukkig!

Britse kardinaal in Hogerhuis?

(Gelezen In Tertio Van 22 April 2009)
Kardinaal Cormac Murphy-O’Connor, aartsbisschop emeritus van Westminster, twijfelt om lid te worden van het Britse Hogerhuis. Premier Gordon Brown stelde voor de kardinaal in de adelstand te verheffen, waardoor hij ook zitting krijgt in het House of Lords. Hij wordt dan meteen de eerste katholieke bisschop in het Hogerhuis sinds de reformatie. Eerder weigerde kardinaal Basil Hume een plaats in het Hogerhuis omdat hij vond dat een religieus leider zijn visie beter buiten het parlement kan verdedigen. (Kerknet)
C.L.

Kinderviering 10 mei

Week 2009-19 - Affiche Kinderviering 10.5.2009

LICHT
Heer,
zoals het licht
doorbreekt in de nacht,
zich verspreidt
en alle dingen aanraakt,
zo breekt Uw liefde voor mij door
uit de donkerste dagen.
Geef mij Uw kracht
het warme licht van Uw liefde
op te vangen,
en de dag zal gezegend zijn.
Gebed van acteur, schrijver en
schilder Toon Hermans (1916-2000)