woensdag 21 januari 2009

Succes In Het Nieuwe Jaar!

Succes bestaat in:
*het frequent en hartelijk lachen;
*het genieten van schoonheid;
*het ontdekken van het positieve in de anderen.
Succes heb je:
*als je waardering krijgt van je medemensen;
*als je opbouwende en eerlijke kritiek levert;
*als je recht blijft wanneer je door “vrienden” in de steek wordt gelaten;
*als je de wereld een beetje verbetert;
*als je een goed kind voortbrengt, of een verzorgde tuin nalaat;
*als je een arme hebt geholpen;
*als je beseft dat je leven niet waardeloos is geweest;
*als dank zij jou één persoon beter en rustiger heeft kunnen ademen.
(Uit LICHTER van okt-nov-dec 2008, tijdschrift van WERELD-MISSIEHULP, naar het DAGBOEK van Piet Declercq, missionaris in El Salvador)
C.L.