woensdag 3 december 2008

Het Gemeentelijk Onderwijs Te Korbeek-Dijle - Deel 4

zie ook delen 1, 2 en 3: http://korbeek-dijle.blogspot.com/2008/11/het-gemeentelijk-onderwijs-te-korbeek.html, http://korbeek-dijle.blogspot.com/2008/11/het-gemeentelijk-onderwijs-te-korbeek_12.html, http://korbeek-dijle.blogspot.com/2008/11/het-gemeentelijk-onderwijs-te-korbeek_26.html

4. Theofiel Douven
Op 24.3.1886 wordt Theofiel Douven, komende van Sint-Truiden, als onderwijzer ingeschreven in Korbeek-Dijle. Hij was geboren te Sint-Truiden op 25.3.1864 en vierde in Korbeek zijn 22ste verjaardag. Hij leerde hier Paulina Ronsmans kennen (°Korb.D.1868) en trouwde met haar op 13.3.1889. Paulina Ronsmans was een dochter die Aloïsa Ronsmans nog gekregen had twee jaar nadat zij weduwe was geworden van August Bruffaerts. Theofiel Douven en Pauline Ronsmans kregen in Korbeek-Dijle drie kinderen: Jozef (°19.6.1889/+26.8.1889), Maurits (°1890) en Gabriëlle (°1892).
De gemeenteraad van 25.11.1894 aanvaardde het ontslag van meester Douven vanaf 1.12.1894. Hij was toen 30 jaar en werd onderwijzer in Blanden. Het bevolkingsregister vermeldt dat hij met zijn gezin naar Blanden vertrok op 11.3.1895.
Tot 1897 was Theofiel Douven de enige onderwijzer in de enige school van Blanden, die zowel de meisjes als de jongens opving. De speelplaats was wel opgedeeld in een deel voor de jongens en een deel voor de meisjes. In 1897 kreeg hij assistentie van een hulponderwijzer, Nicolas Hermans, en meester Douven werd hoofdonderwijzer. Hij woonde met zijn gezin naast de school in het toenmalige huis nr.57 in de Bierbeekstraat. Daar kregen Theofiel Douven en Pauline Ronsmans nog drie kinderen: Edgard (°1897), Aline (°1898) en Cecile (°1899). In 1901 had het gezin een meid in dienst. Vanaf 1911 wordt Pauline vermeld als “meesteresse van handwerken”.In 1916 trouwde zoon Maurits Douven met Celina Muylle uit Roeselare. In 1919 verhuisde hoofdonderwijzer Douven met zijn gezin naar de Naamsesteenweg nr.21 omdat zijn huis naast de school werd afgebroken voor uitbreiding van de school.
Dochter Gabriëlle trouwde in 1920 met Emiel Glazemaekers uit Scherpenheuvel, onderwijzer in Vaalbeek. Zij bleef na haar huwelijk naast haar ouders wonen met haar man, in huis nr.20 op de Naamsesteenweg.
De dochters Aline en Cecile trouwden eveneens en verlieten Blanden.
Zoon Edgard, tenslotte, werd onderwijzer, kon aan de slag in Blanden in 1923 bij de pensionering van zijn vader en trouwde in 1927 met Clara Devijver uit Bierbeek. Zij kwamen inwonen bij Theofiel en Pauline.
Aan meester Theofiel Douven werd op de Korbeekse gemeenteraad van 4.4.1923 een pensioen toegekend voor de ruim acht jaar dienst in Korbeek-Dijle. Als hoofdonderwijzer in Blanden werd hij opgevolgd door Nicolas Hermans.
Zijn zoon, meester Edgard Douven, en diens vrouw, Clara, kregen te Blanden drie kinderen: Hilda (°1928), Johan (°1930) en Adriaan (°1933). Edgard werd schoolhoofd te Blanden na meester Hermans in 1932.
Zoon Maurits Douven overleed te Blanden in 1936. Volgens zijn doodsprentje was hij “landbouwscheikundige bestuurder van het stadslaboratorium en het slachthuis te Sint-Niklaas (Waas)”.
Rustend schoolhoofd Theofiel Douven overleed te Blanden in 1942. Zijn vrouw Pauline in 1944. Maar reeds één jaar later, in 1945, overleed ook hun dochter Gabriëlle, kinderloos. Haar man, Vaalbeeks schoolhoofd Emiel Glazemaekers, hertrouwde in 1946 met de Gentse Marie Thérèse Inghels. Zij kregen drie kinderen tussen 1948 en 1953.
Schoolhoofd Edgard Douven ging met pensioen in 1959 en overleed in 1964.
Kleinzoon van Theofiel en Pauline, Johan Douven (°1930), werd bediende en trouwde met Lea Machiels uit Pragen, een gehucht van Oud-Heverlee tussen het Zoet Water en Vaalbeek. Zij vestigden zich te Blanden, in de Bierbeekstraat, dezelfde straat waar Johan’s grootouders oorspronkelijk woonden. Zij kregen er vijf kinderen tussen 1955 en 1963. Eén van hun zonen, Patrick, woont met zijn vrouw en twee kinderen nog steeds in Blanden. Met vier naamdragers blijven de Douven’s dus stand houden in Blanden.
Ik heb Johan Douven (78 jaar) in Blanden bezocht. Een deel van de inlichtingen hierboven komen van hem. Hij vertelde mij ook dat de Douven’s uit Nederlands Limburg afkomstig zijn, uit de streek van Sittard en van de rivier de Douve. Maar hij heeft nog meer verteld over zijn geliefde grootvader, Theofiel Douven, die hem leerde lezen en schrijven nog vóór hij één stap had gezet in de school, het eerste studiejaar, want een kleuterklas kwam er in Blanden pas in 1938.
Theofiel Douven had een diploma (op echt ezelsvel) van “instituteur primaire” (lagere onderwijzer) van de “Ecole normale d’instituteurs de l’Etat à Gand”. Hij was ook gediplomeerd landmeter, met een goede reputatie op het Leuvense Gerecht. En de huizen gebouwd in Blanden vóór de Tweede Wereldoorlog zijn bijna allemaal volgens zijn plannen opgetrokken. Volgens Johan was zijn grootvader een echte Bourgondiër. Hij was bevriend met de uitbater van de Château de Namur, Alexander Binon. Samen dronken zij de beste wijnen en vulden hun pijp met de beste Semoistabak.
Nog volgens Johan hadden (of hebben?) de Blandenaars een beetje een superioriteitsgevoel, ongetwijfeld gevoed door de aanwezigheid van de belangrijke Naamsesteenweg met eertijds een tramlijn en met in Meerdaalwoud een van de eerste stukken betonverharding in België (1934-1936). Zij hadden meer beschaving, vonden zij - misschien mede door het uitstekende onderwijs van de twee meesters Douven - en keken neer op de Haasrodenaars. Zij rijmden en dichtten: “Hadden die van Blanden niet geprot, dan hadden die van Haasrode geen kot”. Of: “Hadden die van Blanden niet gescheten, dan hadden die van Haasrode geen eten”.
(wordt vervolgd)
Cyriel Letellier