woensdag 31 januari 2018

Gelezen in TERTIO van 17 januari 2018

Hoe Luthers geschriften antisemitische catechismus werden

Uit een artikel van Emmanuel Van Lierde

De verhouding van Maarten Luther tot de joden blijft een heikele kwestie. Boeken blijven over het onderwerp verschijnen en lezingen erover lokken veel volk.

Het antisemitisme behoort tot de zwarte bladzijden uit de geschiedenis van het christendom. Door de eeuwen heen werden joden afgeschilderd als Godsmoordenaars en die negatieve beeldvorming voedde de afkeer. Historicus Bart Wallet publiceerde onlangs nog het vlot verkopende boek Christendom en antisemitisme over twee eeuwen confrontatie tussen joden en christenen. Een hoofdstuk over Maarten Luther kon niet ontbreken. Toonaangevend blijft het standaardwerk Luthers Juden van de Duitse kerkhistoricus Thomas Kaufmann.

Bekering

Kaufmann was afgelopen najaar te gast bij het Instituut voor Joodse Studies en het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen waar hij 150 toehoorders wegwijs maakte in Luthers visie en de receptie ervan in de 19de en 20ste eeuw. Een eerste vaststelling is dat het gebied waar Luther leefde, vrij was van joden en hij in zijn leven amper ontmoetingen met joden heeft gehad. De reformator vond het niet zo vreemd dat de joden zich tot dan toe niet bekeerd hadden. Omdat de rooms-katholieke kerk zo ontspoord was, kon ze hen alleen afstoten van het christelijke geloof. Maar met het naderen van het einde der tijden en de doorbraak van de Reformatie, zouden ze wel christen worden. Dat dit niet gebeurde, zette Luther ertoe aan hun koppigheid te veroordelen en sancties tegen de joden te bepleiten. Nogmaals beklemtoonde Kaufmannn dat de reformator zich met zijn geschriften niet tot de joden zelf richtte, maar tot de christenen. Zij moesten hun Verlosser omarmen en Luther hoopte op een homogeen christelijk Duitsland. Hij wilde “ketterse ideeën” uitbannen, zodat ze geen slechte invloed konden hebben op de christenen. “Zijn enige zorg was dat de mensen Christus zouden erkennen.”

Politieke recuperatie

Volgens Kaufmann werd de visie op het jodendom van de latere Luther lang geminimaliseerd. Pas in een pamflet van 1882 of ’83 wordt de reformator afgeschilderd als de eerste antisemiet. Het leidt tot het heruitgeven van zijn Judenschriften. Vanaf dan wordt zijn gedachtegoed steeds meer een wapen tegen de joden, met als driest hoogtepunt het misbruik ervan door het nazisme. Luther werd politiek gerecupereerd om het beleid en de daden van het Derde Rijk goed te praten. “We kunnen niet ontkennen dat er kiemen voor antisemitisme in zijn werk staken waardoor Luther effectief kon uitgroeien tot een boegbeeld van de jodenhaat. De enige remedie bestaat erin de context en de adressanten (de christenen) van zijn oeuvre te zien”, besluit Kaufmann.

Wijsheid en geloof van Godfried Danneels: Je bent drager van een mysterie

Jammer genoeg worden in onze publiciteits- en filmcultuur mannen en vrouwen voorgesteld als terreinen die al in hun totaliteit geëxploreerd zijn. We reduceren de ander tot een ‘lijf’ waar we niet direct veel respect voor opbrengen. Om ons van deze blessure te genezen is het echt nodig dat Jezus ons zijn liefde geeft, zijn handen op ons hoofd en onze schouders legt en zegt: ‘Je bent mooi en beminnelijk, zoals ik je geschapen heb.’ Want als je beseft dat je geliefde een mysterie in zich draagt, dat hij of zij iets openbaart dat groter is, wat van God komt, dan moet je toch een immens respect krijgen voor je eigen lichaam en dat van de ander. Je mag het nooit tot een object maken of ontheiligen.

Uit het boek: Een jaar met kardinaal Godfried Danneels

woensdag 24 januari 2018

Ode aan Korbeek-Dijle

Op zaterdag 6 januari 2018 bracht de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia in de kerk van Korbeek-Dijle een schitterend concert “Voor Korbeek”. Tegelijk werden beelden geprojecteerd van vooral oudere Korbekenaren en van mooie Korbeekse landschappen. Tussen de muziekstukken in stak Hans Neckebrouck op humoristische wijze en in het Korbeeks de loftrompet over zijn geliefde Korbeek. Een avond om van te smullen!

Week 2018-04 - Concert Harmonie 6.1.2018 foto 1Week 2018-04 - Concert Harmonie 6.1.2018 foto 2Week 2018-04 - Concert Harmonie 6.1.2018 foto 3Week 2018-04 - Concert Harmonie 6.1.2018 foto 6

Gelezen in TERTIO van 10 januari 2018

Op 2 januari 2018 veroordeelde de Congolese kardinaal Laurent Monsengwo het gewelddadige optreden van mannen in uniform van zondag 31 december tegen een vreedzame mars in Kinshasa. Daarbij vielen minstens acht dodelijke slachtoffers. De katholieke kerk en de oppositie hadden tot de mars opgeroepen om eraan te herinneren dat het Sylvesterakkoord van december 2016 niet werd nageleefd. Volgens dat akkoord moesten er voor eind december 2017 verkiezingen worden georganiseerd.

Wijsheid en geloof van Godfried Danneels: Het ‘ik’ opengebroken

Er is een oud verhaal, dat van Narcissus. Deze mooie jonge man keek in de waterspiegel naar zijn eigen beeld. Hij werd er zowaar verliefd op, niet wetend dat hij zichzelf zag. Hier wordt treffend geïllustreerd hoe bedrieglijk geluk is dat steunt op zelfcultuur. Bij heel veel mensen liggen begin en einde van hun gelukszoektocht besloten binnen het eigen ‘ik’. De vraag ontspringt daar en het antwoord moet daar ook te vinden zijn. De mens kan alleen zichzelf gelukkig maken. Men noemt dit ‘cocooning’. Alle ramen en deuren gaan dicht en de centrale verwarming wordt hoger gezet. Het dekbed lijkt wel hét heiligdom van het huis. Cocooning is echter een bedrieglijke luchtspiegeling: het bezorgt warmte voor een ogenblik, maar die gebruikt zichzelf op. Als God gelukkig maakt, breekt hij echter het ‘ik’ open en leidt het binnen in de open ruimte van naastenliefde en dienstbaarheid. Hij stuurt in de richting van anderen. Hij plaatst iemand in het open veld en zet hem in beweging. Het geluk ligt niet in het opfokken van het ‘ik’, maar in het uittreden uit jezelf, zelfs op momenten dat je er het meest ‘recht’ op hebt om met jezelf bezig te zijn. Alleen het jawoord aan de ander kan gelukkig maken. Als je vaak ‘ja’ zegt, word je daardoor ook vaak gelukkig.

Uit het boek: Een jaar met kardinaal Godfried Danneels

woensdag 17 januari 2018

Wafelenbak WOS 2018

clip_image002

WOS

Werkgroep

Ontwikkelings-

Samenwerking

Tradities moeten in ere gehouden worden, … vooral als ze goed zijn. De wafels van de WOS zijn lekker, want ze zijn zelfgebakken met grootmoeders kwaliteit! En ze geven een kijk op de grote wereld! Met de opbrengst worden immers missionarissen en ontwikkelingsprojecten gesteund in Congo (Don Bosco, Karmel, Congodorpen), Rwanda (Don Bosco), en Guatemala (Annonciaden Huldenberg); ook het project van onze dorpsgenoot Valeer Neckebrouck in Nicaragua. Zulke jaarlijkse traditie moet alle kansen krijgen … En de prijs?
5.00 Euro voor een pak met zes wafels. Dat is een weggevertje!

In Korbeek-Dijle bieden we de wafels huis aan huis aan in de namiddag van zondag 28 januari 2018 en van zondag 4 februari 2018. We beginnen de eerste zondag in het centrum van het dorp en werken naar de buitenranden toe. We kunnen niet iedereen die ene zondag bedienen en de mensen op de Beek en op de Dries kunnen ons de tweede zondag verwachten. Ze moeten echter niet ongerust zijn. Ook dan worden de wafels weer vers gebakken!

Als U de wafels graag op een ander ogenblik hebt tussen 27 januari en 4 februari 2018 mag u bestellen zoals hieronder is vermeld.

Iedereen buiten Korbeek-Dijle
of wie er op een ander moment wil… kan bestellen!

We leveren ze dan in de week bij U thuis af. U kunt telefoneren of e-mailen naar Van Neck-Maginelle Maria 016 47 18 54 maria.maginelle@gmail.com of naar Vermeulen Gard 016 47 70 62 gard@telenet.be.

Smakelijk, en bedankt voor uw steun,

De Werkgroep Ontwikkelings-Samenwerking

Café chantant 2017

Zaterdag 17 februari 2018

clip_image002 clip_image004

Café chantant

KORBEEK ZINGT !

met KVLV en IEDEREEN doet mee !

plaats: Parochiale Gebouwen

deuren: 19.30u

aanvang: 20.00u

inkom: GRATIS

clip_image006 clip_image008

Met projectie van de clips op groot scherm

V.U. KVLV Korbeek-Dijle, Nijvelsebaan 207, 3060 Korbeek-Dijle

Wijsheid en geloof van Godfried Danneels: Het elan van de hoop

De mens is met hoop geboren: die zit hem in het bloed. Alleen de mens heeft besef van toekomst en tijd. Alleen hij kan dus hopen. Want hopen betekent: je ervan bewust zijn dat je nog niet je hele wezen bezit. We zijn niet af, we dragen nog niet alles in ons wat we eigenlijk al zijn. Daarom worden we bewoond door een intens verlangen naar geluk, vreugde en voltooiing. Onder alle soorten verwachtingen ligt er één fundamentele: bemind worden om te leven. Zoals er onder alle voorlopige angst één grondige angst ligt: onbemind blijven en sterven. De hoop overstijgt alle verwachtingen. Want waar de hoop naar verlangt, is liefde en leven. Het hele leven is één laboratorium van de hoop; de mens wil het ondoenbare doen, het onbereikbare bereiken. De christelijke hoop steunt niet op de kracht van de mensen, maar op de kracht die van God komt en door hem gratis wordt ingebracht in de geschiedenis. In de catechismus wordt het zo gezegd: ‘De hoop neemt de verwachtingen in zich op die alle menselijke activiteiten bezielen; ze zuivert ze uit en richt ze op Gods Rijk; ze behoedt tegen ontmoediging; ze steunt bij alle eenzaamheid; ze verruimt het hart in het vooruitzicht op het eeuwig geluk. Het elan van de hoop behoedt voor egoïsme en leidt naar het geluk van de liefde’.

Uit het boek: Een jaar met kardinaal Godfried Danneels

woensdag 10 januari 2018

Dagmis op Kerstdag 2017

Op 25 december 2017 was er in Korbeek-Dijle een sfeervolle eucharistieviering voorgegaan door de onvermoeibare pater Daniel Taillieu en opgeluisterd door het koor de Sint-Stevensgilde onder leiding van Hans Dewit die muzikaal begeleidde en dirigeerde. Proficiat aan allen die meewerkten!

Week 2018-02 - 001Week 2018-02 - 002Week 2018-02 - 006

Wijsheid en geloof van Godfried Danneels: Normale mensen

Wie gelooft in Jezus en hem volgt komt vaak in conflict met het establishment. Dat van de kerk, ja soms. Dat van de wereld nog veel meer. Wie Jezus volgt, is arm. De gevestigde orde zegt: ‘Verdien toch geld.’ Wie Jezus volgt, vergeeft. De gevestigde orde zegt: ‘Eis je rechten op en laat niet met je sollen.’ Wie Jezus volgt, heeft eerbied voor het leven, vanaf het prille begin tot het allerlaatste einde. De gevestigde orde en zelfs de legale orde zeggen: ‘Nood breekt wet, als het je niet uitkomt, doe maar.’ Wie wil geloven, moet soms afrekenen met conflicten met mensen van wie hij het niet verwachtte: de eigen familie. Zo is het bijvoorbeeld met de blindgeborene. Zijn familie laat hem staan, ze verstoot hem niet, maar zegt: ‘Hij is oud genoeg, we trekken het ons niet aan, hij moet het zelf maar weten.’ En ze laten hem alleen. Je familie sluit de deuren niet voor je neus, maar durft je ook niet meer te steunen. ‘We begrijpen je niet,’ heet het dan, ‘zoek het zelf maar uit. Wij zijn normale mensen.’ Geloven betekent dat je Jezus aanneemt om hemzelf: je wilt hem vertrouwen en liefhebben. Jezus is niet zomaar een goeroe of een geestelijk leider, hij is de Mensenzoon, de Zoon van God! Hij is niet alleen te bekijken en te bewonderen of te imiteren, Jezus is iemand om te aanbidden. Geloven is je in dienst van Jezus stellen. De enige manier om te weten of je echt gelooft, is niet alleen praten en discussiëren over hem, maar hem volgen en aanbidden. Tot hem zeggen: ‘Ik geloof,’ en je ‘neerwerpen voor hem’, net als de blinde…

Uit het boek: Een jaar met kardinaal Godfried Danneels

woensdag 3 januari 2018

Soep op de stoep 2017

De “Soep op de stoep” van 17 december 2017 in de kerk van Korbeek-Dijle bracht 128,40 € op ten voordele van Welzijnszorg. Hartelijk dank aan de soepbereiders en de milde schenkers!

Week 2018-01 - 001Week 2018-01 - 003Week 2018-01 - 004

Phil Bosmans spreekt tot ons: Gedachtenisprentje van Phil Bosmans

Week 2018-01 - Phil Bosmans Gedachtenisprentje0001

Ik voelde me diep bemind

door God en de mensen.

Nu ik ben binnengetreden

in de nacht van de dood

wil ik nog zeggen,

al kan ik niet meer spreken:

Alles is goed. Ik ben niet dood.

Ik ben gewoon naar de andere oever.

In de schaduw van het kruis

heb ik alles mogen verliezen.

Mijn volledige capitulatie voor God.

‘Wie zijn leven verliest zal het winnen’

en wat ik het meest gewonnen had

was de vreugde, de vreugde om God.

Weet en onthoud.

Er is alleen de eeuwige liefdesstroom,

waarin ik zacht en zalig ben ondergegaan.

Mijn geluk is volkomen.

Niets kan me nog pijn doen.

Ik kan alleen maar dankbaar zijn.

Ik leef in vreugde, want ik ben geborgen

in de armen van een oneindig lieve God.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos