woensdag 28 september 2016

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork”

Sterkte

We hebben het over fysieke sterkte en karaktersterkte en het gebruik van een sterke wil om tegenstand en hindernissen te overwinnen. Echte kracht ontstaat uit de combinatie van sterkte, wijsheid en hart.

Voor een individu is er sterkte in kwetsbaarheid. We proberen onze zwakheden te verbergen, hopend dat onze sterktes ze zullen compenseren en dat niemand ze zal opmerken. Wees echter nooit bang om een zwakheid van jezelf bloot te geven. Een zwakheid tonen is het begin van sterkte.

(Marijo Puleo, Verenigde Staten)

Stilheid (rustigheid, bezadigdheid, vreedzaamheid)

Wanneer we echt stil zijn, zijn we in staat om door onze interne filter van ons ego, onze angst en het verleden dat ons conditioneerde, te boren. In stilheid zijn we in staat om de boodschappen van ons lichaam te voelen. Stilheid geeft ons de kans afstand te nemen van onze uitdagingen om het grotere plaatje en de wijdere context te zien.

(Lisa Le Roux, Zuid-Afrika)

Strengheid

Strengheid krijgt vandaag de dag zoveel kritiek en toch vertegenwoordigt ze de armatuur, de structuur, niet alleen van onze persoonlijkheid maar tevens van elk bestaand systeem, tastbaar of niet.

Strengheid betekent moed, energie, maar zoals elke waarde moet ze vergezeld zijn van de spiegelwaarde mededogen, anders verandert ze in hardheid. Strengheid is de verpakking waarin liefde en mededogen zijn opgeborgen.

(Elisabeth Carrio, Frankrijk)

Succes

Succes is een waarde die ons aanspoort om beter te zijn, om voortdurend verbetering en uitmuntendheid te zoeken, om onze doelstellingen steeds hoger te leggen en meer te bereiken in ons leven. Succes brengt professionele voldoening en levenskwaliteit. Succes doet een maatschappij groeien en bloeien en verhoogt ons algemeen welzijn. Uiteindelijk is succes wat ons ’s morgens uit bed doet komen met de vreugde, de energie en het enthousiasme om een betere persoon te worden.

(Pedro Ferreras, Spanje)

Synergie

Synergie is een aantrekkelijk idee van verenigde inspanningen, solidariteit en goodwill. Het kan gedefinieerd worden als de cohesie in de acties van mannen en vrouwen binnen een groep of gemeenschap om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Het houdt ook dikwijls in dat de acties van de groep meer zijn dan de som van de individuele bijdragen en dat samenwerken waarde creëert voor de hele groep.

(Thibaut Cournarie, Frankrijk)

Tact

Tact is het gevoelig en respectvol omgaan met anderen. Tact betekent: methodes die me ervan weerhouden dat ik de andere kwets. Als we tactvol zijn, willen we een eindproduct met de stempel ‘delicatesse’. Tact is handelen met gevoel.

(Luc Frateur, België)