woensdag 29 juni 2016

Gelezen In Tertio Van 15 Juni 2016

1 . De abdij van Averbode biedt vanaf oktober jonge mannen tussen 18 en 30 jaar de kans een jaar lang met de norbertijnen en hun levensritme mee te leven. Deelnemers worden ondergedompeld in verschillende roepingen binnen de kerk. Ze zullen ook vertrouwd worden gemaakt met Bijbel en geloof, met liturgie en met gebed. Meer info op www.mijnroeping.net

2 . Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) moet van de Raad van State de nieuwkomersverklaring die hij introduceerde, aanpassen. Die poogt de waarden van onze samenleving te omschrijven en moest vooraf worden “onderschreven” en “aanvaard”. De Raad stelt dat niemand daartoe verplicht kan worden. In de aangepaste versie heet het nu enkel dat men naar die waarden moet “handelen”.

3 . De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst kondigt aan dat paus Franciscus de herdenking van Maria Magdalena in de liturgische kalender, op 22 juli, opwaardeert tot een liturgisch feest. Arthur Roche, secretaris van de Congregatie, herinnert eraan dat Thomas van Aquino al over haar sprak als “Apostel der apostelen” omdat ze de eerste getuige van Christus’ verrijzenis was.

4 . Volgens kardinaal Gerhard Müller, prefect van de Congregatie van de Geloofsleer, is Petrus van godswege naar Rome gestuurd om van daaruit de hele kerk te leiden en delen zijn medewerkers in die opdracht. De kardinaal lijkt te reageren op aartsbisschop Victor Manuel Fernández, rector van de katholieke universiteit van Buenos Aires en een vertrouweling van Franciscus. Die had gesteld dat de Vaticaanse curie geen essentiële structuur is en de paus net zo goed buiten Rome kan wonen.

5 . Groot-Brittannië wil de Bijbelkennis testen van vluchtelingen die beweren aan geloofsvervolging te zijn ontsnapt. De overheid hoopt zo asielzoekers op het spoor te komen die ten onrechte dergelijke vervolging voorwenden. (Geert De Kerpel)