woensdag 6 januari 2016

Soep Op De Stoep

De adventsactie “Soep op de Stoep” in de kerk van Korbeek-Dijle na de Eucharistieviering op zondag 20 december 2015 heeft welgeteld 207,79 € opgebracht ten voordele van de kansarmen in onze samenleving.
Welzijnszorg vzw. , de vereniging van de katholieke kerk die in Vlaanderen aandacht besteedt aan armen, dankt:
- de kandidaat-vormelingen en allen die hebben meegewerkt aan het bereiden en uitdelen van de soep.
- Allen die na de viering genoten hebben van een kommetje van die lekkere soep en een geldelijke bijdrage geleverd hebben.
Zij rekent ook volgend jaar op uw steun.
Week 2016-01 - 002a