woensdag 12 augustus 2015

Phil Bosmans spreekt tot ons: Maria

Maria,

moeder van de mensgeworden liefde van God,

dank U voor uw ja-woord

en voor uw overgave.

Zegen ons in dit uur.

Geef ons uw ja-woord

opdat door het vuur van de Geest

Jezus ook in ons geboren mag worden,

in ieder van ons.

Laat Jezus in ons mens worden,

om dragers te worden van zijn Liefde

in deze wereld.
Help ons zijn liefde

zichtbaar, tastbaar en voelbaar te maken

voor alle mensen om ons heen.

Vooral voor hen

die eenzaam en verlaten zijn,

voor hen die zich niet bemind weten,

voor alle kleine, arme en vergeten mensen.

Maria, Moeder van God,

spreid de mantel van uw liefde uit

over allen, opdat er nooit meer

een kind in de kou geboren zou worden,

nooit meer een mens in de kou zou moeten leven

en nooit meer iemand

alleen en in de kou zou moeten sterven.

Dan groeit de vreugde aan alle bomen

en zingen de sterren een lied.

Dan bloeien bloemen in de woestijn

en lacht het geluk de mensen weer toe.

Dan opent God

de poorten van het verloren paradijs

en genieten we dankbaar

van zijn innige aanwezigheid,

in ieder van ons

en in heel de schepping.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos