woensdag 22 april 2015

Phil Bosmans spreekt tot ons: Europa

Met het Europa van morgen zal het er, vrees ik,

niet op verbeteren. Wij evolueren immers naar een

samenleving waarbij de ene helft van de mensen door

de andere moet opgevangen worden. Wij zijn inmiddels

steeds meer gericht op de winnaars, de besten, de

jongsten en de hardsten. Wie niet meekan moet het

maar zien klaar te spelen.

Daarom vrees ik dat in het Europa van morgen het

recht van de sterkste zal primeren, terwijl in het

Europees handvest als eerste grondbeginsel zou

moeten gelden dat het in alles om de Europese mens

moet gaan.

Eerlijk gezegd, ik ben bang dat de kleine mens moeilijke

en zware tijden te wachten staat. Gelukkig is er ook nog

veel idealisme en zijn er heel veel mensen van goede wil.

Altijd tegen de stroom oproeien, dat moeten we blijven

doen.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos